Sēlpils baznīcā būs Draudzes diena

10:20, 10.Jūnijs, 2019 , Kultūra , Reliģija
Sēlpils baznīcā būs Draudzes diena

Ar projekta ,,Sēlpils baznīcas glābšanas darbi" īstenošanu draudze ir ne tikai atguvusi savu dievnamu, kur vasaras periodā noturēt dievkalpojumus, bet tai ir radusies iespēja daudzveidot savu darbību.

15.jūnijā notiks pasākums Draudzes diena, uz kuru tiek aicināti pagasta, novada cilvēki, visi interesenti.

Ar šajā dienā paredzētajām aktivitātēm tiks parādīta baznīcas un draudzes atvērtība, radošums un mūsdienīgums:

  • Plkst. 11.00 Dievkalpojums, vada mācītājs Ainars Spriņģis;
  • Plkst. 12.30 līdz 15.30 - sadraudzība kopīgā cienastā;
  • zaļā paklāja aušana no dabas materiāliem, iespēja apgūt šo tehniku;
  • radošas aktivitātes bērniem;
  • Aizkraukles Kristus Spēka ev.lut. baznīcas slavēšanas grupas koncerts,
  • kopīga sadziedāšanās;
  • fotoizstāde ,,Baznīca Daugavas krastos"

Visi laipni aicināti!

Sēlpils draudze ir ļoti pateicīga visiem, kuri ir ziedojuši baznīcas atjaunošanai, un lūdz atbalstīt arī turpmāk. Ļoti nepieciešamos naudas līdzekļus var ieskaitīt draudzes kontā:

Sēlpils ev. lut. draudze; ,,Ieviņas", Sēlpils pag., Salas nov., LV-5232; Reģ. Nr. 90000691254; banka: AS SEB banka, UNLALV2X; konts:  LV04UNLA0050004888900; ar norādi ,,Sēlpils baznīcas glābšanas darbiem

Informāciju sagatavoja: Ligita Ašme
Sēlpils ev.lut. draudzes priekšniece