Salas novada dome Latvijas Republikas Proklamēšanas 101. gadadienā piešķīrusi apbalvojumus

11:17, 01.Novembris, 2019 , Novada ziņas , Kultūra
Salas novada dome Latvijas Republikas Proklamēšanas 101. gadadienā piešķīrusi apbalvojumus

Novembris ir ļoti svarīgs un patriotisks mēnesis Latvijai – 11. novembrī tiek svinēta Lāčplēša diena, kas atgādina par 1919. gada 11. novembri, kad tika izcīnīta izšķirošā uzvara pār Bermonta karaspēku. Savukārt 18. novembris ir diena, kad mēs kopīgi atzīmējam un svinam mūsu valsts -  Latvijas Republikas proklamēšanu. Latvija mums ir ļoti vērtīga no senčiem saņemta dāvana. Svinēsim Latvijas simtu pirmo dzimšanas dienu ar pateicību par šo dāvanu. 

Arī Salas novada dome šogad vēlas pateikties  cilvēkiem, kuru ideāli, gudrība, nesavtīgais darbs novada labā, pašuzupurēšanās un drosme ir ļāvusi Salas novadam attīstīties ekonomikas, kultūras un izglītības  jomā, ļāvusi kļūt pozitīvi atpazīstamam starp citiem lieliem un maziem Latvijas novadiem. Tie ir cilvēki, kas stiprinādami Salas novadu un Latvijas valsti kopumā, krietni strādā un ir paraugs līdzcilvēkiem.

Kopumā šogad tika saņemti 16 iesniegumi par 14 fiziskām un 2 juridiskām personām. Salas novada dome nolēma piešķirt apbalvojumu “Gada novadnieks” un naudas balvu 50 euro apmērā divām personām, apbalvot  ar Atzinības rakstu un naudas balvu 50 euro apmērā trīspadsmit personas un ieteikt apbalvošanai ar Pateicības rakstu vienu personu.

2019. gadā ar Salas novada apbalvojumu GADA NOVADNIEKS tiek apbalvoti :

 1. zemnieku saimniecības "Jaunozoli" īpašnieks Rihards Kadirovs – par ieguldījumu izglītības jomas attīstīšanā un fiziskās vides nodrošināšanā.
 2. skaņu operators Agris Grāmatnieks - par nozīmīgu ieguldījumu kultūras dzīves un novada vārda atpazīstamības veicināšanā.

2019. gadā ar Salas novada apbalvojumu ATZINĪBAS RAKSTS tiek apbalvoti:

 1. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vīgants” labiekārtošanas darbu strādnieks Vilnis Jaunītis - par ilggadēju un godprātīgu darbu.
 2. Sēlpils pagasta pārvaldes strādnieks Mihails Panass – par godprātīgu un kvalitatīvu darba pienākumu veikšanu.
 3. Biržu Tautas nama kurinātājs Raimonds Strods – par nesavtīgu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu.
 4. Sēlpils un Salas kultūras namu deju kolektīvu vadītāja Vika Vanaga - par amatiermākslas un novada vārda atpazīstamības veicināšanu.
 5. Salas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Ingrīda Gādmane - par profesionālu un godprātīgu darbu.
 6. Salas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Inga Alužāne – par kvalitatīvu un radošu pedagoģisko darbu.
 7. Salas vidusskolas skolotāja Daina Sondore – par kvalitatīvu un radošu pedagoģisko darbu.
 8. Sēlpils ev. luteriskās draudzes priekšniece Ligita Ašme – par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, īstenojot Eiropas Savienības projektu Sēlpils ev. luteriskās baznīcas atjaunošanā.
 9. Biržu Tautas nama amatierkolektīvu dalībniece Lilita Vilciņa – par amatiermākslas veicināšanu un sabiedrisko aktivitāti novadā.
 10. Zemnieku saimniecības “Bērzi” līdzīpašniece Rita Grīga – par godprātīgu darbu un mērķtiecīgu ieguldījumu piena lopkopības nozares saglabāšanā.
 11. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils autobusu parks”– par augsti profesionālu, inovatīvu un kvalitatīvu pasažieru pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu.
 12. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MĀJU KOKS” – par uzņēmējdarbības vides uzturēšanu un attīstību Salas novadā.
 13. Salas kultūras nama direktore Maija Bataraga–Vilka – par kultūras dzīves attīstības veicināšanu novadā.

2019. gadā  Salas novada domes priekšsēdētājas PATEICĪBA tiek pasniegta:

 1. Salas vidusskolas saimniecības vadītājam Anatolijam Dimitrijevam-Kaļiņinam - par apzinīgu un atbildīgu darba veikšanu.
 2. Zemessardzes 56.nodrošinājuma bataljona komandierim, pulkvežleitnantam Ventam Kodoram - par augsti profesionālu sadarbību un līdzdalību Salas novadam nozīmīgajos pasākumos.
 3. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālās nodaļas vadītājai, valsts galvenajai inspektorei Elvīrai Mantrovai - par augsti profesionālu sadarbību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un Salas novada vārda atpazīstamības veicināšanā.

Svinīga Salas novada domes apbalvojumu un domes priekšsēdētājas pateicību pasniegšana notiks 2019. gada 16. novembrī  plkst. 18.00 Salas kultūras namā, Latvijas Republikas Proklamēšanas 101. gadadienai veltītajā pasākumā.

Lai notiek arvien tā, ka mūsu cilvēku paveiktais Salas novada kā arī Latvijas līdzšinējā mūžā un mūsu tagadējā laikā iedvesmo un stiprina mūs ikvienu. Lai tas palīdz mums katram atrast patiesos ideālus, vērtību pamatu, dzīves misiju, uzņēmību, drosmi, gudrību un mīlestību strādāt un nest labus augļus gan darbā, gan rūpēs par ģimeni un tuviniekiem. Kopīgi rūpēsimies par mūsu novadu un Latvijas valsti tā, lai tā stipra un droša pastāv cauri laikiem. Lai Latvija, mūsu veidota, mums un mūsu nākamajām audzēm ir dārgākā vērtība, skaistākā rota un mīļākā māju vieta uz šīs zemes. Un lai Dievs mums uz to palīdz.

 

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Mob. tālrunis: +371 29156210
E-pasts: referente@salas.lv