Projekta “Birži – Avotu sala” atklāšanas pasākums

17:00, 07.Oktobris, 2019 , Kultūra , Projekti , Tūrisms , Reliģija
Projekta “Birži – Avotu sala” atklāšanas pasākums

  

2019. gada 21. septembrī, Salas novada Biržu ciemā norisinājās projekta “Sēlijas Salas”-tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”,(projekta identifikācijas Nr. 17-00-A019.332-000001)atklāšanas pasākums.

Laika prognoze nebija iepriecinoša . Drēgnais laiks neatturēja ierasties uz pasākumu dalībniekus no Jēkabpils, Subates, Kalna pagasta, Viesītes un protams arī vietējos interesentus.

Biržu Tautas namā sagaidījām un centāmies kliedēt pelēkās dienas noskaņu. Pēc reģistrācijas sekoja cienasts: siers, plātsmaizes, pīrādziņi, bulciņas, sulas, tēja, kafija.

Muižas madāma (gide) iepazīstināja ar Biržu vēsturi, kas ietvēra pat 4000.gadus pirms mūsu ēras. 17. gadsimts - Hercoga Jēkaba laiks. Tas ir rūpniecības izaugsmes laiks, veiksmīgas tirdzniecības laiks.

18. gadsimts - Lielais Ziemeļu karš, mēris. Ražošana iznīkusi. Birži iegrimuši garīgā un ekonomiskā krīzē.

19. gadsimts.- pēc Napoleona sakāves, Biržus nomā iegūst Rautenfeldu dzimta. Skolu celtniecība, baznīcas atjaunošana.

20. gadsimts - lauksaimniecības uzplaukums pēc brīvības izkarošanas.2. pasaules karš, deportācijas, kolhozu dibināšana. Birziešu dzīve bagātas agrofirmas sastāvā.

21. gadsimts - barikādes, zemnieku saimniecību veidošanās. Daudz ieguvumu un daudz arī zaudējumu. Stāstījumā bija daudz interesantu un iepriekš nedzirdētu faktu.

Bērni krāsoja Biržu apskates objektu attēlus – akmeni, avotus, baznīcu, ūdensdzirnas, u.c. Šim pasākumam iekārtotajā senlietu izstādē “Birži laikmeta griežos” lietas varēja apskatīt, aptaustīt un piedalīties konkursā “Uzmini, kas tas ir?”

Pasākums norisinājās dienā, kad visā pasaulē stādīja kokus, tāpēc norises vadītāja - Biržu rudens rūķa vadībā, mēs iestādījām Laimes koku – ābeli. Tā pavasarī priecēs skaistiem rozā ziediem ,bet rudenī dāvās ābolus. Tālāk rūķis aicināja siet ozolā sarkanas un zaļas lentas, lai piepildītos visas mūsu vēlēšanās.

Senlaicīgā droškā gaidīja kučieris ar zirgu, lai vestu dalībniekus ceļojumā. Brauciens īpaši patika bērniem.

Biržu muižas madāmas vadīti, devāmies uz Biržu dižakmeni – spēka un enerģijas avotu. Lai nokļūtu līdz akmenim, bija jādodas pāri apartam laukam. Pielijusī zeme lipa pie apaviem, kājas kļuva smagas, bet tas netraucēja aktīvākajiem pasākuma dalībniekiem nokļūt līdz akmenim.

Te arī stāsts par akmeni, kuram līdz 1980.  gadam bija pamanāma tikai neliela daļa. Ļoti, ļoti sen šis akmens droši vien ir atnācis šurp līdz ar šļūdoni. Vēsture klusē, bet iespējam uz akmens ir sēdējis Napoleons vai kāds franču armijas karavīrs, Jānis Akuraters pa ceļam uz skolu vai no skolas.

1983. gadā, atrokot zemi, skatam pavērās akmens milzīgie apmēri: augstums 2,80 metri, apkārtmērs 12,80 m, tilpums 22m3, svars 57 tonnas.

Katram dalībniekam tiek akmens amulets, ar kuru jāpieskaras pie lielā akmens un jāiedomājas vēlēšanās. Biržu rudens rūķa sagatavotie ticējumi par to, ko un kā var ietekmēt akmens – liek aizdomāties un raisa jautājumus. Drosmīgākie fotografējās uz akmens milža. Teiku par akmeni sarakstīja Biržu pamatskolas 7. klases skolniece Alise Ruža. No rūķa pateicība par interesanto sacerējumu.

Tālāk ceļš veda uz veselības un veldzējuma avotiem, kuri atrodas blakus muižas ēkai. Muižas madāmas stāsts, par Biržu ūdensdzirnām, kuras atjaunotas un tur iekārtots viesu nams. Ar ūdensdzirnu saimnieka atļauju, apskatījām ūdensdzirnas .Pagalmā aug valsts nozīmes dižkoks – lapegle, kuras  apkārtmērs 3,21 m.

Podvāzes upes krastā atrodas Biržu Zeltenes avots un Saules avots. Teika vēstī, ka katru rītu upes krastā mazgājusies Biržu Zeltene. Reiz pavasarī, ziedošo ievu baltums un smarža apreibinājusi jaunavu tik stipri, ka viņa pakritusi un sākusi raudāt. No viņas asarām izcēlies avots.

Par Saules avotu teika vēstī, ka Podvāzes upes krastā raudājusi kāda meitene, kurai bijusi slima māmiņa. Sirms vīrs, kurš gājis garām, tajā vietā licis izplūst avotam ar dziedinošām spējām. Meitenes māmiņa kļuvusi vesela. Tā šis avots ticis turēts par svētu, jo ļaudis nu ticējuši, ka ūdens var izdziedināt.

Kopš seniem laikiem apkārtnes cilvēki arvien nāk un brauc pēc ūdens uz avotiem. Biržu rudens rūķa vadībā Izpildījām dažādus rituālus: mazgājām rokas un seju avota ūdenī, lai gūtu skaistumu, možumu, veselību, izturību. Cieši apskāvām Biržu rūķi, lai tas dotu atļauju iet pāri Podvāzes tiltam. Ejot pār tiltu, bija jāiedomājas vēlēšanās. Izskanēja ticējumi un jautājumi par ūdens spēku un ārstnieciskajām īpašībām, kā arī dziesmas “Zaļā krūze” un “Palaid puķīti pa dambi”.

Rūķis ar hennu uz dalībnieku rokām zīmēja latvju zīmes. Katram dalībniekam bija iespēja paņemt mājās ar Saules vai Biržu Zeltenes avota ūdeni pildītu pudeli ar avota nosaukumu uz pudeles.

Krēsloja. Ar aizdegtiem lukturīšiem devāmies uz Svētās Annas Biržu evaņģēlisko baznīcu - garīguma avotu. Te stāsts par pirmo, ar dēļiem apšūto koka baznīcu, kas te bijusi uzbūvēta 1707. gadā. Otrā baznīca arī bijusi koka, ar salmu jumtu un mazu tornīti. Tad divu gadu laikā, pēc arhitekta Helda projekta, uzcelta mūra baznīca. Pasaules karā tā stipri cieta, tomēr atjaunoja ar saīsinātu torni un iesvētīta 1930. gada 18. maijā. Padomju laikā baznīcā 24 gadus darbojās vatelīna cehs. Tad Biržos nodibinās draudze un sākas baznīcas atjaunošana. Liels darbs ieguldīts baznīcas sakārtošanā, bet vēl daudz darāmā.

Te, sveču liesmiņu sildīti, klausījāmies Rīgas mākslinieču - Velgas Polinskas (vijole) un Natālijas Meļņikovas (akordeons) sagatavoto priekšnesumu stundas garumā. “Aizkustināja līdz sirds dziļumiem”, vārdi, kas skanēja pēc koncerta

Diena tuvojās noslēgumam. Smidzināja sīks lietutiņš. Lukturīšu gājiens turpinājās uz Biržu Tautas namu un parku, kas bija lāpu un lukturīšu ieskauts. Uz ugunskura burbuļoja Biržu īpašā zupa. Uz grila cepās desiņas. Cienājāmies un pārrunājam dienas iespaidus. Dalībniekiem bija sagatavoti horoskopi ar humora piedevu.

Biržu rudens rūķis piedāvāja izvēlēties ābeles koka ripu, lai uz tās zīmēt u Latvju spēka zīmes. Aizejot no pasākuma, katrs dalībnieks līdzi paņēma gaismas lukturīti - siltuma avotu, akmens amuletu – spēka simbolu, ar avota ūdeni pildītu pudeli - veldzes, veselības un skaistuma simbolu, ābeles koka ripiņu - kā talismanu latviešu sīkstumam un izturībai.

Birži ir vēsturiskiem notikumiem bagāta sala. Hercogs Jēkabs te lolojis diženus plānus. Šo to arī īstenojis. Napoleona karaspēks te staigājis. Latvijas Brīvības cīņu dalībnieki un dzejnieki Biržos savas darbošanās pēdas atstājuši. Avoti, avoti, avoti – vēstures, dzejas, ticības, varēšanas un tīra dziedinoša ūdens avoti.

Biržu avotos var remdēt slāpes pēc ūdens, garīguma, enerģijas, spēka, veselības un prieka. Atliek piestāt un doties piedzīvojumā, uzmeklējot savus avotus.


Projekts „Sēlijas Salas” tiek īstenots Latvijas LAP 2014.–2020. gadam  apakšpasākumā 19.3. "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība", projekta vadošais partneris  ir biedrība Lauku partnerība „Sēlija. Projekta partneri: Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerības “Kaimiņi”

 

Informāciju sagatavoja: Vija Pazuha
Biržu Tautas nama direktore
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 20271641
E-pasts: vijapazuha@inbox.lv

"Birži - Avotu sala" atklāšanas pasākums 21. septembrī, 2019