Ar pavasari atnāk kultūras darbinieku svētki

12:03, 15.Maijs, 2019 , Dažādi , Kultūra
Ar pavasari atnāk kultūras darbinieku svētki

14. maijā Jēkabpils novada Kultūras pārvalde rīkoja ikgadējo Kultūras darbinieku dienu, kur paldies tika teikts ilggadējiem kultūras darbiniekiem no Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadiem.

Kultūras darbinieku diena - skaisti svētki tiem, kuri izdaiļo ikdienu un svētkus mums, pārējiem. Tā ir reize, kad kolēģi sumina jubilārus, kuri aizvadītajā gadā svinējuši apaļas darba jubilejas. No Salas novada šogad apsveikumus 20 darba gados saņēma Salas bibliotēkas bibliotekāre Ruta Lavrinoviča; 10 darba gados Dace Januškeviča; 5 darba gados Biržu Tautas nama direktore Vija Pazuha un Salas kultūras nama direktore Maija Bataraga-Vilka. No Salas novada pašvaldības jubilāres sveica domes priekšsēdētājas pienākumu izpildītājs Juris Balodītis.

Apsveikuma uzrunas sniedza Jēkabpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Vanags, Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja Laura Aišpure un vadītājas vietniece metodiskajā darbā Inta Tomāne. Ar muzikālo apsveikumu pasākumu kuplināja Santa Sāre-Gerža no Alūksnes puses kopā ar Ģirtu Ripu (klavieres) un Mārci Kalniņu (bungas, perkusijas).

No sirds apsveicam mūsu novada kultūras darbiniekus profesionālajos svētkos, novēlot neizsīkstošu radošuma dzirksti un enerģiju, radot svētkus novada ļaudīm!

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv

Kultūras darbinieku dienā sveic darba gadu jubilārus arī no Salas novada, 14. maijā, 2019