Starptautiskais projekts ievieš modernus pakalpojumus tūrismā

Salas novada pašvaldība turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam „Interreg V-A” ietvaros projektu „Ceļo gudri-apmeklē Lietuvu un Latviju” (Travel Smart- visit Lithuania and Latvia), Nr.LLI-199.

16:26, 07.Oktobris, 2018 , Kultūra , Projekti , Tūrisms
 Starptautiskais projekts ievieš modernus pakalpojumus tūrismā

Lai tiktos ar sadarbības partneriem Latvijā: Viesītes, Ilūkstes  un Jēkabpils novadu pašvaldībām un partneriem Lietuvā: Anikšču, Biržai  un Krekenavas dabas parka administrācijām un pārrunātu projekta īstenošanas gaitu, 20. septembrī Salas novada projektu vadītāja un finansists piedalījās darba grupas sanāksmē Ilūkstes novada pašvaldībā. Vadošais partneris Anikšču reģionālā parka administrācija  informēja par projekta iesniegumā paredzētajiem un faktiski izpildītajiem   kopējiem izdevumiem , saskaņoja partneru turpmāko darbību īstenošanu.

Atbilstoši projekta mērķim un aktivitātēm Salas novada pašvaldība trešajā projekta pārskata periodā ir iegādājusies Sēlijas arheoloģisko sieviešu un vīriešu tērpu komplektus, kuros dominē tiem raksturīga metāla rotājumu izmantošana. Tērpi iegādāti, lai veicinātu pašvaldības tūrisma produktu atpazīstamību un popularizēšanu. Šos tērpus papildina liels skaits rotu.  Tērpus ir izgatavojusi biedrība „Ludzas amatnieks” Līgas Kondrātes vadībā.

Sanāksmē tika saskaņotas darbības, kas jāveic visiem partneriem trešajā pārskata periodā. Projekta aktivitātēs tiek gatavota virtuālā tūre pa 10 tūrisma objektiem katra partnera teritorijā. Latvijā: Salas, Ilūkstes, Viesītes, Jēkabpils novadu pašvaldībās un Lietuvā: Anikšču, Biržai un Krekenavas dabas parka administrācijās. Septiņiem projekta partneriem tiek veidots kopīgs tūrisma maršruts, kurā tiks iekļauti izvēlētie apskates objekti.  Drīzumā iedzīvotājiem un viesiem būs unikāla iespēja izmēģināt virtuālās ceļošanas pieredzi arī Salas novadā. Tā būs iespēja noskatīties video vai bilžu 360 grādu rotāciju par sev interesējošajiem tūrisma objektiem, tādējādi gūstot klātbūtnes efektu, kāds būtu, atrodoties reālajā galamērķī. Starptautiskais projekts ievieš modernus pakalpojumus tūrismā. Tiek izstrādāts tūrisma buklets.

Nākamā partneru sanāksme 2018.gada decembrī ir plānota Salas novada pašvaldībā.

Projekta „Ceļo gudri-apmeklē Lietuvu un Latviju” (Travel Smart- visit Lithuania and Latvia), Nr. LLI-199 mērķis: Radīt harmonisku Latvijas un Lietuvas tūrisma attīstību, lai iespējami efektīvi izmantotu reģiona potenciālu. Projekts atbalsta ieguldījumu, kas vērsts uz dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu.

Projekta aktivitātes noslēgsies 2019.gada 30.aprīlī.

Salas novada pašvaldības kopējais projekta finansējums ir EUR 61 181.05, Programmas līdzfinansējums EUR 52003.89, kas sastāda 85 % no attiecināmajām izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējums ir 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 9177.16.

Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Salas novada pašvaldība un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule
projekta vadītāja
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 25460441
E-pasts: ligita.kadzule@gmail.com