SIA “Vīgants” informē par darbības izmaiņām, kā arī atkritumu izvešanas un apsaimniekošanas pakalpojumu nepārtrauktību COVID-19 pandēmijas laikā

12:20, 17.Marts, 2020 , Jaunumi , Novada ziņas , Dažādi , Vīgants
SIA “Vīgants” informē par darbības izmaiņām, kā arī atkritumu izvešanas un apsaimniekošanas pakalpojumu nepārtrauktību COVID-19 pandēmijas laikā

Lai skatītu attēlu "COVID-19 skartās teritorijas pasaulē" pilnā apjomā, uzklikšķiniet uz tā!

Saistībā ar 12. marta Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā koronavīrusa izplatības ierobežošanai un, apsverot darbinieku un klientu drošības un veselības jautājumus, SIA “Vīgants” pieņēma lēmumu no šā gada 18. marta līdz 14. aprīlim pārtraukt visu Salas novada klientu pieņemšanas punktu darbību klātienē Biržu, Ošānu, Salas un Sēlijas ciemos.

►   Maksājumus iespējams veikt elektroniski, izmantojot internetbankas pakalpojumus. Kavējuma nauda tekošajiem maksājumiem netiks aprēķināta.

►   Tāpat informējam, ka plānotās ikgadējās tikšanās ar iedzīvotājiem ir atceltas uz nenoteiktu laiku.   

SIA “Vīgants” informē iedzīvotājus arī par atkritumu izvešanas un apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanas nepārtrauktību Salas novadā. Uzņēmums ir gatavs operatīvai rīcībai, kā arī pieejamo resursu un darbaspēka mobilizēšanai, lai nodrošinātu pilnvērtīgu pakalpojuma sniegšanu un kvalitātes nemainību arī ārkārtējā situācijā. Lai arī nav iespējams prognozēt turpmāko vīrusa attīstību Latvijas reģionos, jārēķinās ar iespējamu atkritumu plūsmas palielinājumu, ņemot vērā būtisku cilvēku ilgāka laika pavadīšanu mājās.

►   SIA “Vīgants” aicina izmantot attālinātas saziņas iespējas, rakstot uz e-pastu vigkom@inbox.lv vai zvanot uz tālruņiem: 29169675 (Ritai Audriņai), 29453945 (Aivāram Beišānam) vai 28373502 (Gatim Krastiņam-Luķim).

Pasaules Veselības organizācija (World Health Organization; WHO), COVID-19 apstākļos, aicina īpaši rūpēties par veselības aprūpes atkritumu pārvaldību (sejas maskas, cimdi, vairāku personu lietoti roku dezinfekcijas līdzekļi). Arī SIA “Vīgants” aicina šāda veida atkritumus utilizēt uzreiz pēc lietošanas, kopā ar sadzīves atkritumiem, nelietot atkārtoti un nedalīties ar citiem cilvēkiem.

Aicinām rūpēties par savu un tuvinieku drošību un veselību, apsvērt nepieciešamību doties uz dažādiem risku palielinošiem pasākumiem un izvērtēt katras rīcības iespējamās sekas!

Lūgums sekot turpmākai informācijai novada vietnē www.salasnovads.lv un tās sadaļā SIA “Vīgants”.

 

Informāciju sagatavoja: Rita Audriņa
SIA “Vīgants” valdes locekle
Tālrunis: +371 29169675
E-pasts: vigkom@inbox.lv