Salas novadā atlikta nekustamā īpašuma nodokļa nomaksa un veikti vairāki atbalsta pasākumi iedzīvotājiem un uzņēmējiem

10:30, 27.Marts, 2020 , Jaunumi , Novada ziņas
Salas novadā atlikta nekustamā īpašuma nodokļa nomaksa un veikti vairāki atbalsta pasākumi iedzīvotājiem un uzņēmējiem

 

Lai COVID-19 izplatības rezultātā radītajā krīzē atbalstītu uzņēmumus un iedzīvotājus, Salas novada domes 26. marta sēdē pieņemts lēmums ļaut pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksu uz diviem apmaksas termiņiem, tas ir,– no 31. marta uz 15. maiju , kā arī  no 15. maija uz 15. jūniju. Pašvaldība, savas kompetences ietvaros, 2020. gada NĪN neaprēķinās arī nokavējuma naudu ne tikai uzņēmējiem, bet arī iedzīvotājiem.

Pārceļot NĪN maksāšanas termiņu datumus, pašvaldība vēlas dod iespēju mājsaimniecībām un uzņēmējiem pārplānot savus izdevumus. Šā brīža situācijā vissvarīgāk ir solidarizēties ar iedzīvotāju un uzņēmēju grūtībām, kuras neplānoti radušās pasaulē notikušās veselības krīzes dēļ, - izskanēja Salas novada domes sēdē.

Pagaidām pašvaldībai savus paredzētos infrastruktūras sakārtošanas darbus nenāksies pārplānot, jo NĪN pašvaldības budžetā ienes ne vairāk kā 8% no pašvaldības nodokļu ieņēmumiem,” norāda Salas novada pašvaldības finansiste Kristīne Jucīte.

Salas novada pašvaldība jau pieņēmusi un papildinājusi vairākus atbalsta pasākumus, lai palīdzētu novada krīzes skartajiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem:

  • Biržos iekārtotas telpas tiem iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams pašizolēties, tas ir, - karantīnā pavadīt vismaz divas nedēļas, ja radies risks būt inficētam ar COVID-19, bet nav iespējas būt atsevišķi no ģimenes. Atgādinām, ka nepieciešamības gadījumā, jāsazvanās ar SIA “Vīgants” valdes locekli Ritu Audriņu, tālrunis: 29169675;
  • domes sēdē tika pieņemts lēmums atbrīvot krīzes skarto nozaru komersantus no nomas maksas likuma darbības laikā par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saistībā ar jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību.
  • SIA “Vīgants”, uz laiku slēdzot klientu apkalpošanas punktus un aicinot norēķināties elektroniski par sniegtajiem pakalpojumiem, atgādina, ka  kavējuma nauda tekošajiem maksājumiem netiks aprēķināta arī gadījumā, ja elektroniski maksājumu nav bijis iespējams veikt. Nosacījumi aktuāli valsts noteiktās ārkārtējās situācijas laikā.

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Salas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Tālrunis: + 371 29156210
E-pasts: referente@salas.lv.