Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā aizvadīta Sēlijas diena

Rīkotāji Sēlijas novadu apvienība

12:04, 30.Septembris, 2019 , Jaunumi , Novada ziņas , Kultūra
Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā aizvadīta Sēlijas diena

Nedēļas nogalē, 28. septembrī, no plkst. 11 līdz 18 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ar daudzveidīgu sarunu un aktivitāšu programmu norisinājās Sēlijas novadu apvienības rīkotais pasākums “Sēlijai būt!” jeb Sēlijas diena Gaismas pilī.

Tas aktualizēja jautājumu par Sēlijas kā atsevišķa reģiona pastāvēšanu, kā arī iepazīstināja ar mūsu krāšņā Latvijas novada kultūras, vēstures, sabiedriskās dzīves izpausmēm un vērtībām, kā arī personībām.

Novada kultūrvēsturiskā dzimšana nav šķirama no novada ekonomiskās attīstības. Nav šaubu, ka administratīvi teritoriālais iedalījums jāsaista ar ne tikai ar saimniecību pašreizējām realitātēm un nākotnes vīzijām, bet arī ar vēsturisko ģeogrāfiju un kultūrvēsturiskajām tradīcijām, šajā ziņā apstrīdams ir nodoms Sēliju iekļaut Latgales apgabala sastāvā, tas šo novadu darītu tikai atpalikušāku un trūcīgāku. No kultūrvēsturiskā un zinātniskā viedokļa, pievienot vēsturisko Sēliju citas vēsturiskas mentalitātes un attīstības novadam – Latgalei – šķiet nepamatoti. Reformai jāveidojas dialogā starp varas orgāniem un tautu. Un tai jānotiek harmoniskas Latvijas nākotnes vārdā.” – tas ir rakstīts pirms 20 gadiem (autors akadēmiķis Janis Stradiņš), bet izklausās kā šodien! – pasākuma uzrunā teic LNB direktors Andris Vilks, atzīmējot, ka tieši tādēļ, Sēlijai veltītajai dienai Gaismas pilī  ir svarīgs akcents visas Latvijas kontekstā. „Šodien esam satikušies, lai runātu par aktuālām problēmām un jautājumiem, kas skar arī Administratīvi teritoriālo reformu. Runāsim par tēmām, kas iedalītas divos būtiskos virzienos –saknes un identitāte, un otrs – mobilitāte un nākotne. Atgriezīs savējie savējos!-tādēļ ir svarīgi runāt par šim tēmām,”uzsvēra A.Vilks,”ja mēs noliedzam šodien novadus, ja noliedzam novada patību, tad mēs sāksim noliegt arī izloksnes, dialektus, noliegt valodu, beigu beigās, noliegt arī visu valsti un tas nedrīkst notikt! Sēlijai būt!”.

Sarunās par sēļu saknēm un identitāti, nākotnes perspektīvām un reģiona attīstības jautājumiem, piedalījās Zbigņevs Stankevičs, Rūta Muktupāvela, Alberts Sarkanis, Laura Dimitrijeva, Ineta Timšāne, Iveta Zībārte, Kaspars Ādams, Raita Karnīte, Juris Vectirāns. Sarunu moderators - Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents un Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītājs, kā arī Valsts prezidenta Egila Levita konstitucionālo tiesību padomnieks Jānis Pleps.

Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētāja vietnieks, Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, savā uzrunā  atsaucās gan uz Sēlijā dzimušo Jāni Raini, gan akadēmiķa Jāņa Stradiņa ieguldījumu Sēlijas vārda nešanā. „Mēs lūgsim mūsu māti Latviju, lai viņa saņem drosmi un atzīst savu pameitu Sēliju, kas reiz bija zudusi, bet nu viņa ir atnākusi un ir dzīva, uzņemties rūpes un nolikt blakus un dot mīlestību  tāpat kā savām citām meitām– Zemgalei, Kurzemei, Vidzemei, Latgalei. Mīļie sēļi, neticēsim meliem, maldugunīm, kas tiek liktas uz mūsu ceļa, uz šī reformu ceļa, kas mūs sola vest pa platu, līdzenu, taisnu ceļu laimīgā nākotnē. Iesim pa savu ceļu, lai tas ir šaurs, līkumains, grumbuļains, bet iesim, sēļi, stipri  pie sava mērķa. Un lai mēs skaļā un uzstājīgā balsī varētu teikt Sēlijai būt!”-  tā S. Rāzna.

Muzikālus priekšnesumus sniedza vairāki sēļu izcelsmes skatuves mākslinieki – operdziedātāji Elīna Šimkus un Armands Siliņš, dziedātāji un dziesmu autori Ieva Akuratere un Kārlis Kazāks. Kultūras daļu kuplināja Sēlijas novadu amatierkolektīvu sniegums. Pasākumu kopumā vadīja Latvijas Nacionālā teātra aktieris Jēkabs Reinis, kura dzimtas saknes arī rodamas Sēlijā. Visas dienas garumā Gaismas pilī darbojās amatnieku un mājražotāju tirdzinš, kā arī īpaši sagatavotas aktivitātes bērniem.

Par Sēlijas novadu dzīvi senāk un mūsdienās pauda mākslinieces Jolantas Ābeles veidotā izstāde, kas bibliotēkā skatāma vēl divas nedēļas līdz 13. oktobrim. Pasākuma dienā, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, izstāde tika papildināta ar 3D virtuālo ceļojumu pa kultūrvēsturisko un ainavisko Sēliju.

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv