Pieejamas bezmaksas attālinātas juristu konsultācijas

08:22, 14.Maijs, 2020 , Jaunumi , Dažādi
Pieejamas bezmaksas attālinātas juristu konsultācijas
Lai plakātu skatītu pilnā apjomā, uzklikšķiniet uz tā!

 

Lai veicinātu ikviena iedzīvotāja informētību par savām tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību ārkārtējās situācijas apstākļos, kā arī nodrošinātu juridisku atbalstu strīdu risināšanā un iespējamo seku novēršanā, sākot ar 18. maiju līdz 29. maijam darba dienās no plkst.10.00 līdz 16.00, ikvienam būs iespēja saņemt bezmaksas attālinātas juridiskās konsultācijas no augsti kvalificētiem juristiem.

Konsultēties ar juristiem varēs par vairākām tēmām: ģimenes tiesības, aizsardzība no vardarbības, cietušo tiesības, darba tiesības, saistību izpilde, zaudējumu piedziņa, maksātnespējas process u.c.

Lai saņemtu konsultāciju norādītajā laikā, jāzvana uz bezmaksas informatīvo tālruni 116006 vai jāraksta, izmantojot tiešsaistes konsultāciju rīku, interneta vietnē www.cietusajiem.lv.          

Ieteikums:

  • pirms konsultācijas noformulēt savu jautājumu;
  • vēlams atrasties telpās un nodrošināties ar iespēju pierakstīt Jums svarīgo informāciju.

Attālinātās juristu konsultācijas Juridiskās palīdzības administrācija organizē, piesaistot juridiskās palīdzības sniedzējus, ar kuriem ir noslēgts juridiskās palīdzības līgums, un izmantojot bezmaksas informatīvo tālruņa 116006 infrastruktūru (telefonlīnija un interaktīva komunikācijas platforma), kas izveidota cietušo personu informatīvajam atbalstam un darbojas atbilstoši noslēgtajam deleģēšanas līgumam starp Juridiskās palīdzības administrāciju un biedrību “Skalbes”.


Informāciju sagatavoja: Renāte Jonikāne
Juridiskās palīdzības administrācijas
Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis: +371 67515293

www.jpa.gov.lv