Iesniegtie projekti Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmā

11:22, 06.Novembris, 2019 , Jaunumi , Novada ziņas , Projekti , Tūrisms
Iesniegtie projekti  Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmā

Salas novada  pašvaldība, ar diviem partneriem no Latvijas un diviem no Lietuvas, iesniegusi Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.– 2020. gadam (Programma) trešajā  konkursa kārtā projektu "Starptautiska tūrisma maršruta “Strūves ģeodēziskais loks" izveide””.  

Projekta mērķis - veicināt izziņas tūrisma attīstību Zemgales, Utenas un Paņevežas reģionos, gūstot labumu no Strūves ģeodēziskā loka kā unikālas 19. gs. tehnoloģiskās struktūras, kas savulaik palīdzēja izmērīt zemeslodes lielumu un formu un ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Pavisam Latvijā ir 16 Strūves ģeodēziskā loka punkti, no kuriem 2 ir UNESCO pasaules mantojuma sarakstā; Lietuvā - 18 punkti, no kuriem 3 UNESCO pasaules mantojums.

Salas novada pašvaldībai projekta ietvaros plānots Strūves ģeodēziskā loka punkta "Daborkalns" publiskās infrastruktūras un skatu torņa izbūve Sēlpils pagastā. Kopējās izmaksas  vairāk nekā 250 tūkstoši euro, tai skaitā, vairāk nekā 213 tūkstošus eiro, jeb 85 % finansēs Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta apstiprināšanas gadījumā Salas novada pašvaldība nolēmusi nodrošināt no budžeta līdzfinansējumu 37 692, 75 euro apmērā.

Otrs iesniegtais Interreg V-A programmā projekts “Atklājiet kultūru un dabu, izpētot Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionu” ir turpinājums jau īstenotam projektam “Ceļo gudri - apmeklē Lietuvu un Latviju” Nr. LLI-199.  Projektā piedalās 5 partneri - 2 no Lietuvas un 3 no Latvijas. Vispārējais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un saliedētu sociālekonomisko attīstību, kā arī padarīt reģionu konkurētspējīgāku un pievilcīgāku apmeklētājiem, veidojot ilgtspējīgu Lietuvas un Latvijas tūrisma attīstības sistēmu. Projekta apstiprināšanas gadījumā plānots Dzirnavezera pārtīrīšanas, vides objektu būvniecība un labiekārtošanas darbi Biržos, Salas pagastā. Kopējās izmaksas ir  vairāk nekā 230 tūkstoši euro, tai skaitā, vairāk nekā 197 tūkstošus euro, jeb 85 % finansēs Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta apstiprināšanas gadījumā Salas novada pašvaldība nolēmusi nodrošināt no budžeta līdzfinansējumu 34 806,53 euro apmērā.

Pēc ievietotās informācijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  mājaslapā https://www.interreg.lv/: “Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam trešajā projektu konkursā, kas noslēdzās 9. jūlijā 2019. gada, ir iesniegti 91 projekts, kuru mērķis ir daudzveidīgu aktivitāšu īstenošana Latvijas - Lietuvas pārrobežu reģionā trīs Programmas prioritāšu ietvaros. Trešajā projektu konkursā pieprasītais līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir EUR 44,4 miljoni, savukārt pieejamais līdzfinansējums ir EUR 19,2 miljoni”.

Turpmākos mēnešus Programmas Apvienotais sekretariāts veiks projektu pieteikumu administratīvo un kvalitātes vērtēšanu. Tiek plānots, ka Programmas Uzraudzības komiteja galīgo lēmumu par atbalstāmajiem projektiem pieņems 2020. gada sākumā.

Programma tiek īstenota Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālās sadarbība” ietvaros. Tās mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Programmas teritorija ir Kurzeme, Zemgale, Latgale Latvijā un Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas, Utenas un Kauņas apriņķi Lietuvā.

Vairāk informācijas: https://latlit.eu/


Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule
Projektu vadītāja
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: +371 65237707; mob. tālrunis: +371 25460441
E-pasts: projekti@salas.lv