Biedrības "Esparsete" biedri tiekas kopsapulcē

11:54, 16.Maijs, 2019 , Jaunumi , Novada ziņas , Nevalstiskās organizācijas
Biedrības

 

Biedrība "Esparsete" aicinājusi tās biedrus uz kopsapulci, lai informētu par Biedrības darbu, aktualitātēm un nākotnes iecerēm, kā arī pieņemtu zināšanai iepriekš paveikto. 

Šogad biedri uz kopsapulci pulcējās 15. maijā, par tikšanās vietu izraugoties Salas vidusskolas Mazās skoliņas zāli. Kopsapulci vadīja Biedrības valdes priekšsēdētāja Vineta Gruzniņa. Biedrus uzrunājot, Vineta akcentēja iepriekšējo gadu pasākumus. Runājot par valdes darbību un finanšu jautājumiem, tika apliecināts, ka visas finanšu saistības ir nokārtotas un Gada pārskati Valsts ieņēmumu dienestā iesniegti.

Kopsapulces laikā tika uzņemti jauni biedri un biedrības valdē pārvēlēti Kaspars Kalvāns (no Sēlpils), Sarmīte Kokina (no Salas) un Vija Pazuha (no Biržiem). Valde gatavojas saspringtam un darbīgam laikam, jo no 3. jūnija līdz 3. jūlijam varēs iesniegt LEADER projektus Lauku partnerībā "Sēlija". Pirmās ieceres, kur piesaistīt ES finases, izskanēja jau kopsapulcē. Jaunizveidotā valde aicināja biedrus būt aktīviem un iesniegt idejas darbības sfērām un paveicamajiem darbiem, kas sekmētu vispusīgu novada attīstību.

Pēc valdes priekšsēdētājas V. Gruzniņas uzrunas, pateicības vārdus viņai izteica Salas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, kā arī biedrības biedre, Irēna Sproģe, atzīmējot, ka: "Ir bijis svarīgi saglabāt biedrības esamību un būtību nosacīti klusajā darbības laikā. Biedrība ir spējusi saglabāt savu pozitīvo iepriekš realizēto projektu vēsturi, kas var izrādīties būtiska nākamo projektu finanšu piesaistei". Tāpat, I. Sproģe veltīja uzmundrinājuma vārdus jaunievēlētajai valdei, apliecinot ticību tās gribai un varēšanai biedrības darbību attīstīt un pat ievirzīt jaunā gultnē.

Biedrība "Esparsete" dibināta 2004. gada 2. septembrī un darbojas jau 15. gadu, sekmējot Salas novada vispusīgu attīstību, savos statūtos paredzot sociāli aktivizēt lauku iedzīvotājus; veicināt lauku sievietes personības attīstību, tās lomu sabiedrībā, darbā un ģimenē; veicināt pieaugušo lauku iedzīvotāju izglītību; stiprināt ģimenes; atbalstīt veselīga dzīvesveida iedibināšanu un aktivitātes; celt iedzīvotāju sabiedrisko un politisko aktivitāti; meklēt iespējas palīdzēt neaizsargātiem, atkarībās un problēmās iekļuvušiem cilvēkiem; kā arī sekmēt lauku vides sakopšanu, tūrisma attīstību un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Biedrības nosaukums "Esparsete" ir kā abreatīvs galvenajam tās sauklim "Es, par sevi un par tevi!". Jaunajai biedrības "Esparsete" valdei tika nodots arī biedrības karogs.

_______________________________________

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv 

Biedrības "Esparsete" kopsapulce 15. maijā, 2019