Salas novada domes ārkārtas sēde

15:11, 09.Janvāris, 2020 , Jaunumi , Novada ziņas
Salas novada domes ārkārtas sēde

SALAS NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDE

2020. gada 10. janvārī plkst. 8.30

Darba kārtībā:

N.p.k

Lēmuma nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Par grozījumiem 2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2019/2 “Salas novada pašvaldības 2019. gada budžets”

1

2.

Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu

2

3.

Par grozījumiem Salas novada domes 2019. gada 28. novembra lēmumā Nr. 276 „ Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības piekritību Salas novada pašvaldībai

3

4.

Par pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvja noteikšanu

4

5.

Par grozījumiem 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2017/5 „Salas novada pašvaldības nolikums”

5