Speciālisti izglīto Salas novada skolu audzēkņus par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem

00:53, 09.Decembris, 2019 , Izglītība , Projekti , Jaunatne
Speciālisti izglīto Salas novada skolu audzēkņus  par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem

Biedrības “Papardes zieds” speciālisti, - veselības konsultanti Inese Klote, Elvis Dudarevs, Līna Milaševiča un Gatis Pavārs Salas novada skolu audzēkņiem novembrī novadīja 14 izglītojošas nodarbības  “Jauniešu izglītošana par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem”,  Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/048 ,,Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā”.

Nodarbībās 5. un 6. klasēs tika pārrunāti jautājumi par ķermeņa pārmaiņām pubertātes vecumā (kā fizioloģiskajām, tā arī emocionālajām) un higiēnu. Atsevišķās zēnu un meiteņu grupas uzdeva daudz jautājumu, mēģinot izprast gan savā, gan pretējā dzimuma ķermeņī notiekošās pārmaiņas, jo katrs no jauniešiem ir unikāls, kurš veidojas un attīstās savā tempā. Skolēni uzdeva sev interesējošus  praktiskus jautājumus, piemēram: “Vai obligāti meitenei un zēnam ir jābūt kopā?”.

Par pozitīvu un uzticamu attiecību veidošanu, tika pārrunāts nodarbībās ar 8. - 9. klašu un  vidusskolas jauniešiem.  Skolēniem tika skaidrots par riskiem un katra atbildību, pieņemot lēmumu par dzimumdzīves uzsākšanu. Attiecības un veselība - paša atbildība. Speciālisti jauniešus iepazīstināja ar būtiskākajām izsargāšanās metodēm. Vidusskolēni tika informēti arī par seksuāli transmisīvajām infekcijām, kā arī iepazīstināti ar kontracepcijas metodēm.

Veselības konsultanti jauniešus visās vecuma grupu nodarbībās aicināja pārdomāt savu rīcību dažādās situācijās, rosinot veikt drošas un veselīgas izvēles.

“Papardes zieda” atskaite par sniegto pakalpojumu liecina, ka pēc katras nodarbības jaunieši aizpildīja anonīmas novērtējuma anketas, kurās  lielākā daļa (72 %) skolēnu atzinuši, ka nodarbības bijušas vērtīgas. Uz jautājumu “vai tu gribētu piedalīties līdzīgā nodarbībā?”- 56 % skolēnu atbildējuši, ka - “jā”. Nodarbību vadītāju secinājumi, - kopā ar jauniešiem izdevās panākt, lai jaunieši censtos veidot savstarpēji uzticīgas attiecības!

Pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam, vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā turpināsies arī 2020. gadā.  Aicinu iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm, kas tiks publicētas pašvaldības mājaslapā www.salasnovads.lv un novada informatīvajā izdevumā „Salas Novada Vēstis”.  Projekta kopējās izmaksas ir 49116,00 euro, no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 41748,60 euro jeb 85 % un valsts budžeta finansējums 7367,40 euro jeb 15 %.


Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule
Projektu vadītāja
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: +371 65237707|
E-pasts: projekti@salas.lv