Salas vidusskolā norisinājās Karjeras nedēļa

21:41, 30.Oktobris, 2019 , Izglītība , Projekti
Salas vidusskolā norisinājās Karjeras nedēļa

No 14. līdz 18. oktobrim 83 Latvijas pilsētās un novados, tostarp Salas novadā, norisinājās Karjeras nedēļa. Šī gada tēma bija nākotnes profesijas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Karjeras nedēļas laikā, Salas vidusskolā notika dažādi ar profesiju iepazīšanu un izvēli saistīti pasākumi. Uz klašu stundām tika aicināti skolēnu vecāki, vecvecāki, absolventi, Jēkabpils Nodarbinātības valsts aģentūra, Salas novada jauniešu speciāliste un citi viesi, lai skolēniem pastāstītu par savas profesijas prasmēm, izglītību, specifiku, ikdienu un nākotnes vīziju. Skolēniem bija iespēja piedalīties praktiskās nodarbībās, lai tuvāk iepazītu dažādas profesijas.

Karjeras nedēļas noslēdzošais pasākums notika 28. oktobrī Salas vidusskolā, kur norisinājās Rekrutēšanas un atlases centra lekcijas/praktiskās nodarbības Salas, Zasas un Atašienes vidusskolu 10.-12. klašu skolēniem - interesentiem, novadu pedagogiem un novadu pedagogiem - karjeras konsultantiem. Pasākumu organizēja Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” koordinatore - Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka.

Karjeras nedēļas laikā 1. klase iepazina friziera profesiju. Loreta un Roberts tika pie brīnišķīgām frizūrām. Katram skolēnam bija iespēja uzzīmēt savu sapņu frizūru. Vairāki skolēni izteica vēlmi, ka nākotnē vēlētos kļūt par frizieriem, jo šī profesija būs nepieciešama arī nākotnē. Friziere Vineta Mihailova pastāstīja par friziera ikdienas darbu, nepieciešamajām prasmēm un izglītību, lai veiksmīgi varētu strādāt šajā profesijā.

Foto skatīt ŠEIT.

2. klasei notika tikšanās ar Agnesi Vilcāni - ārsta palīgu. Agnese interesanti pastāstīja par ārsta palīga profesiju un parādīja praktiski dažas procedūras un mediķa darba instrumentus. Kopā ar skolēniem pārrunāja, kādas prasmes ir svarīgas, lai kļūtu par mediķi. Tikšanās bija labs turpinājums klases stundai, kurā tika runāts par dzīves mērķiem un katra skolēna profesijas izvēli nākotnē. Prieks, ka mediķe vērsa bērnu uzmanību uz skolā apgūto zināšanu un prasmju nozīmīgumu tālākizglītības procesā. Skolēni novērtēja šīs tikšanās nozīmīgumu, iesaistījās sarunā, izrādīja interesi.

Foto skatīt ŠEIT.

Pie 3. klases ciemojās Džeina Ezera, kas lielu daļu savas laika pavada ārzemēs, jo strādā par gidi un ceļojuma vadītāju. Skolēni daudz uzzināja par gida profesiju. Gide skolēnus aizveda trijos jaukos iedomu ceļojumos - uz Spāniju, Meksiku un Grieķiju. Katram bērnam bija iedalīta biļetīte, bija jāiziet cauri muitas kontrolei, improvizētā lidojuma laikā īsi pastāstīja par katru valsti, un katra grupiņa iejutās attiecīgās valsts tradicionālajos deju ritmos. Ceļojuma beigās gide pastāstīja, kā dzīve rit citās valstīs.

Foto un video skatīt ŠEIT.

Pie 3. un 4.klases viesojās Zemessardzes 56. kaujas nodrošinājuma bataljona zemessargi Aleksis Mežsēta un Lauris Sirmonts. Viņi pastāstīja kā atšķiras Zemessardzes pamatdarbs no brīvprātīgā darba. Secīgi pastāstīja par to, kāda izglītība jāiegūst, lai varētu būt karavīrs. Aicināja bērnus mācīties un nopietni uztvert izvēlētos vaļaspriekus. Skolēniem bija iespēja iepazīt Zemessardzes ekipējumu un saprast, cik smags darbs tas ir. Visi nonāca pie vienas atziņas - kaut ieroči būtu jāizmanto tikai mācībās!

Foto skatīt ŠEIT.

Rīts pirms audzināšanas stundas Salas vidusskolas 5. klasē sākās neparasti – ieradās 2 cilvēki, kuriem līdzi bija dažādas iekārtas, ierīces, mapes, kastes. Tie bija viesi – Salas vidusskolas absolvents, tagad jau sertificēts vides inženieris, Kārlis Deikovskis un zemes ierīkotāja ar ilggadēju darba stāžu Ligita Kondratjeva, kuri bija uzaicināti dalīties savā darba pieredzē un ikdienā ar skolēniem. Ievadā Kārlis Deikovskis nedaudz pastāstīja par savām skolas gaitām, ceļu uz profesiju, tad sekoja stāstījums par ikdienas darbu, papildinot to ar ierīču, iekārtu demonstrēšanu un to pielietošanu. Par to, kā iekārtas un darba apstākļi ir mainījušies laika gaitā, pastāstīja L. Kondratjeva. Tika uzsvērts, ka nākotnē, attīstoties tehnoloģijām, šis darbs kļūs vēl precīzāks, objektīvāks. Skolēniem tika piedāvāta iespēja arī pašiem praktiski padarboties, uzzināt, kur cilvēki ikdienā saskaras ar šiem  mērījumiem, un kāda to nozīme, piemēram, navigācijā. Stāstījumā tika veiksmīgi iestarpināti jautājumi par atradumiem mežā, par satikšanos ar vilku u.tml. Jau bija noskanējis zvans no stundas, bet skolēnu jautājumi nerimās, jo bija iespēja uzzināt kaut ko jaunu un varbūt pat saistītu ar viņu nākotnes profesiju.

Foto skatīt ŠEIT.

5. klases zēniem un meitenēm tika piedāvāta arī unikāla iespēja mājturības un tehnoloģiju stundās iepazīt kulināra profesiju. Skolotāja pastāstīja par prasmēm un rakstura īpašībām, lai skolēni izprastu kulināra profesiju. Pēc tam pašiem bija iespēja praktiski darboties, cepot pīrāgus un picas. Turpinot iesākto tēmu, mākslas stundās 5. klase tuvāk iepazina dizainera profesiju, strādājot pāros un zīmējot picas kastei vizuālo noformējumu (logo, nosaukums). Noslēgumā, pieci žūrijas pārstāvji no 12.klases izvērtēja un noteica vienu, mūsdienām visatbilstošāko picas kastes dizaina ideju, kuras autoriem būs pārsteiguma balva.

Foto skatīt ŠEIT.

Karjeras nedēļas ietvaros, pie 6. klases viesojās kuģa stūrmanis - Gunvaldis Vietnieks. Skolēniem bija interesanti klausīties, jo par šo profesiju viņiem bija tikai virspusēja izpratne. Gunvaldis pastāstīja, ka jūrnieka profesijai ir ļoti labas izaugsmes iespējas. Šī profesija vienmēr būs pieprasīta nākotnē, un turklāt darbs ir labi apmaksāts. Protams, lai kļūtu par kuģa stūrmani, ir nepieciešama laba fiziskā sagatavotība, veselība, jāmācās navigācija, kuģu uzbūve, kuģošanas drošība, jūras tiesības un valodas- angļu, krievu, vācu valoda u.c. Protams, tā ir tikai maza daļa no tā, kas ir jāzina un jāprot kuģa stūrmanim. Atbildība un disciplīna ir svarīgākais, lai strādātu uz kuģa. Viesis pastāstīja par izglītības iespējām un praksēm Latvijā, kas ir neatņemama sastāvdaļa, lai kļūtu par veiksmīgu kuģa darbinieku.

Foto skatīt ŠEIT.

7. un 9. klases skolēni iepazinās ar medicīnas māsas profesiju. Salas vidusskolā ciemojās Jēkabpils slimnīcas medicīnas māsa Solvita Podniece. Skolēni uzzināja, kas ir medicīnas māsa, kādas ir profesijas papildus specialitātes, kāds ir darbā nepieciešamais aprīkojums un veicamie pienākumi. Noskaidrojās, ka medicīnas māsai nepieciešama spēja strādāt gan individuāli, gan komandā, strādāt paaugstināta stresa apstākļos, uzņemties atbildību atbilstoši kompetences līmenim, spēja domāt kritiski, kā arī noteikt prioritātes savā darbā, kārtīgums, labas komunikācijas prasmes, organizētība, prasmes strādāt ar datoru, vismaz divu svešvalodu zināšanas, prasmes sniegt neatliekamo palīdzību kritiskās situācijās, vēlme nepārtraukti papildināt savas zināšanas. Skolēni skaidri un nepārprotami apzinājās, ka medicīnas māsa ir nākotnes profesija.

Foto skatīt ŠEIT.

Karjeras nedēļa 8. klasei izvērsās divās klases stundās par tēmu "Nākotnes profesijas", kurās skolēni lasīja dažādus tekstus, individuāli pildīja darba lapas, strādāja grupās un pēc tam prezentēja savu veikumu. 8. klase apmeklēja arī Valsts policijas Zemgales Reģionālās pārvaldes Jēkabpils iecirkni, kur uzzināja par policista profesiju, viņa darba ikdienu, kā arī informāciju, kā iegūt policista izglītību.

Foto skatīt ŠEIT.

Karjeras nedēļā 10. un 11. klases skolēniem notika karjeras nodarbība " Nākotnes profesijas". Jaunieši nodarbības sākumā tika iepazīstināti ar nosacījumiem, kas veido profesiju pieprasījumu, to rašanos un pazušanu no profesiju kalkulatora. Turpinājumā skolēni, darbojoties pa pāriem, mēģināja izdomāt jaunas profesijas, kas būtu pieprasītas tuvākajā nākotnē. Stundas noslēgumā pārstāve no Jēkabpils Nodarbinātības valsts aģentūras Maruta Caunīte analizēja un pamatoja skolēnu izdomātās profesijas un izteica savus ieteikumus un novēlējumus jauniešu turpmākā izglītības ceļa izvēlē. 10. klase bija sarīkojusi arī modes skati “Nākotnes profesija”.

Foto skatīt ŠEIT.

Savukārt, pie 12. klases viesojās Salas novada Jauniešu lietu speciāliste Elīna Ziediņa. Jauniešiem nodarbībā ar nosaukumu "Nākotnes profesijas" sākumā tika dots uzdevums uzrakstīt pašiem savas idejas par to, ko viņi plāno studēt jeb savu "Nākotnes profesiju TOP3", tad jaunieši padalījās ar saviem nākotnes plāniem. Pēc tam sekoja informācija par dažādiem interneta vietnē sastopamiem darba piedāvājumiem, kas viņiem liktu aizdomāties par to patiesumu un noderīgumu. Tālāk jauniešiem grupās vajadzēja domāt, kuras profesijas tuvākajos gados Latvijā būs labāk apmaksātākas, un pēc tam grupas arī prezentēja savas idejas. Sekoja slaids ar Ekonomiskas ministrijas ieteikumiem par to, kuras profesijas būs labi apmaksātas un pieprasītas, kā arī video par astoņām profesijām, kuras arī ārzemēs tuvākajos gados būs ļoti pieprasītas un aktuālas. Nodarbība noslēdzās ar refleksiju.

Salas vidusskolas klašu sniegto informāciju apkopoja Salas vidusskolas pedagoģe-karjeras konsultante Dace Ķiploka.

Informāciju ievietoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv