Salas novada skolās turpinās ESF projekts skolēniem nākotnes karjeras atbalstam

01:21, 09.Decembris, 2019 , Izglītība , Projekti , Jaunatne
Salas novada skolās turpinās ESF projekts skolēniem nākotnes karjeras atbalstam

Salas novada pašvaldība turpina īstenot noslēgto sadarbības līgumu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Projekta darbības laikā novada izglītības iestādēs tiek īstenoti karjeras atbalsta pasākumi iestāžu izglītojamiem, tai skaitā karjeras informācijas izplatīšana, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju īstenošana.

Projekta īstenošanas rezultātā, izmantojot Projekta laikā uzkrātās zināšanas, pieredzi, metodiskos materiālus, plānots panākt, ka:

  1. Karjeras izglītības saturs tiek integrēts īstenoto izglītības programmu saturā;
  2. Izglītības iestādēs ir izstrādāta secīga karjeras izglītības programma kā integrēta izglītības iestādes darba sastāvdaļa;
  3. Izglītojamiem tiek sniegta vispusīga informācija par dažādām profesijām, tiek organizēti kvalitatīvi karjeras izglītības pasākumi visām izglītojamo vecumgrupām;
  4. Izglītības iestāde plāno un regulāri, mērķtiecīgi palīdz izglītojamiem apzināt savas spējas un intereses, sniedz konsultācijas un atbalstu profesijas izvelē.

No sevis pasaulē

7. novembrī, Salas vidusskolā viesojās personības izaugsmes trenere Ilga Kušnere. Pasniedzēja 3. un 4. klases skolēniem ne tikai vadīja diskusijas un nodarbības, bet  arī attīstīja un pilnveidoja pašizziņas un pašnovērtējuma prasmes. Radīja iedvesmu, idejas, motivāciju un atbalstu nodarbību procesā, pauda savu viedokli un pārrunāja par zināšanām un prasmēm, kuras būtu nepieciešamas apgūt, lai sekmīgi varētu darboties iespējamajā nākotnes profesijā, kā arī ļoti efektīvi  un profesionāli pielietoja vispusīgas darba metodes, lai  nodarbības būtu vērtīgas un sasniegtu savu mērķi.

 Daži domugraudi no nodarbībām:

  • Kad kājas ir uz zemes, sēžot krēslā, cilvēks labāk koncentrējas un domā. Kad kājas ir atrautas no zemes – karājās, tad uz ķermeni iedarbojas iekšējie spēki un cilvēks vairs tik labi nekoncentrējas. Ir jāsajūt, kā sēdi, cik taisni, cik sazemēts esi!
  • Mūsu sajūtas ietekmē tas, ko dara mūsu ķermenis!
  • Visgrūtāk ir vadīt pašam sevi! Kad to iemācās, tikai tad var vadīt citus ( kolektīvus/ grupas utt.)
  • Ja apzinās savas izjūtas, tad var arī saprast citu izjūtas!
  • Radošumu var mācīties, pierakstot savas domas!
  • To, ko iemācās skolā, to vēlāk izmanto dzīvē!

Rīgas lidostā nepieciešamās profesijas

29. novembrī, Salas vidusskolas 9. klase devās izglītojošā ekskursijā uz Rīgas lidostu, lai iepazītos ar karjeras iespējām un izaugsmi lidostā “Rīga”. Skolēni klātienē iepazinās ar uzņēmumu darbības specifiku, vidi, drošību un darbinieku pienākumiem. Bija iespēju tiksies ar dažādu profesiju pārstāvjiem, uzzināt, kāda izglītība un kompetences nepieciešamas, lai strādātu šajās profesijās.

Pēc lidostas apmeklējuma 9. klases skolēni devās vēl uz diviem interesantiem objektiem Rīgā - Latvijas Radio ēku un Mākslas muzeju RĪGAS BIRŽA. Skolēniem bija unikāla iespēja gida pavadībā izstaigāt un tuvāk iepazīt radio ēku, saprast uzņēmuma specifiku, darbinieku ikdienas ritmu un iepazīt dažādu profesiju pārstāvjus. Savukārt, Mākslas muzejā skolēni varēja aplūkot dažādas mākslas ekspozīcijas. Pēc tam vizuālās mākslas stundā notika atgriezeniskā saikne par redzēto un dzirdēto Mākslas muzejā. Skolēniem vajadzēja aizpildīt speciāli izstrādātas darba lapas, lai realizētu jēgpilnu mācīšanos.

Prasmes manam dzīves ceļam

2. decembrī, Salas vidusskolas 5. un 6.klases skolēniem  notika karjeras nodarbības, kuras vadīja izaugsmes treneri/ kouči Dainis Zaltans un Vineta Saulīte. Profesionālu vadītāju vadībā skolēni apguva komandu saliedēšanas metodes. Pasniedzēji skolēniem piedāvāja uzdevumus komunikācijas, līderības, radošuma un prasmju attīstīšanai. Radīja ieskatu nākotnes profesiju  prasmju pasaulē. Pasniedzēji pielietoja dažādas interesantas darba metodes, tādējādi iesaistot visus klases skolēnus. Tika vadītas diskusijas un dotas atbildes uz neskaidriem skolēnu jautājumiem. Nodarbību gaitā pasniedzēji atspoguļoja uz tāfeles dažādus jēdzienus un terminus kurus skaidri un saprotami izskaidroja skolēniem. Paldies par interesantajām un izglītojošajām karjeras nodarbībām, kuras skolēniem noderēs skolas ikdienā!


Informāciju apkopoja: Dace Ķiploka
Salas vidusskolas pedagoģe un karjeras konsultante

 

Salas novada skolās turpinās ESF projekts skolēniem nākotnes karjeras atbalstam