Karjeras atbalsts mācību gada 1. semestrī Salas novada un Krustpils novada izmēģinājumskolās

14:20, 05.Janvāris, 2021 , Izglītība , Projekti , Jaunatne
Karjeras atbalsts mācību gada 1. semestrī Salas novada un Krustpils novada izmēģinājumskolās
Attēlā grafisks zēna attēlojums vidū, apkārt aprakstīti padomi kā vairāk uzzināt par profesiju izvēli

Mūs visus neizbēgami ietekmē COVID-19 izplatība gan pasaulē, gan tepat Latvijā. Mūsdienu pasaule kļūst arvien sarežģītāka, tāpēc jauniešiem, kuri šobrīd lielākā daļa ir apmulsuši, ir nepieciešams atbalsts.

Karjeras izglītības programmas neatņemama sastāvdaļa ir skolēnu sagatavošana pārmaiņām un pārejai, lai skolēns tiktu galā ar jaunām situācijām gan vēlamām, gan nevēlamām. Tāpēc novembra un decembra karjeras klašu grupu nodarbības, kas notika attālināti Zoom platformā, pamatā tika iekļauti jautājumi, kas skar šīs tēmas.

Karjeras izglītības programmas nodarbību tēmas

Novembrī 7.-12. klašu grupu aplūkotās karjeras nodarbību tēmas: "Profesiju ābece", "Manas nākotnes fantāzijas", "Dzīves pulkstenis", "Mana ideālā darba vide". Katram cilvēkam ir savi sapņi un cerības, kas šķiet svarīgas katram no mums. Kādu plānot savu nākotni – izglītošanās, darbs, ģimene, vaļasprieks? Jaunieši prognozēja, diskutēja, veidoja aplikāciju par savu nākotni, kas lika aizdomāties par laiku, kas sākas ar piedzimšanu un iedalās vecuma posmos, dalījās ar savām fantāzijām par nākotnes dzīvesvietu, dzīvesveidu, argumentēja karjeras izvēli.

Decembrī 7.-12. klašu grupu aplūkotās karjeras nodarbību tēmas: "Profesiju grupēšana", "Sieviešu profesijas – vīriešu profesijas", "Kas var ietekmēt Tavu karjeru?". Jaunieši ar “Prāta vētras” metodes palīdzību izteica viedokļus, analizēja un diskutēja par profesiju daudzveidību un aplūkoja darba iedalījumu pēc darba priekšmeta, – tehnika, daba, cilvēks, māksla, informācija. Pārrunāja, kādām īpašībām jābūt, lai cilvēks varētu strādāt fizisku darbu un garīgu darbu. Vidusskolas klašu skolēni diskutēja par stereotipiem un aizspriedumiem, kas skar uzskatus, ka ir stingri noteiktas vīriešu un sieviešu profesijas. Noskatījās video materiālu un analizēja redzēto. Jaunieši argumentēja savu viedokli par faktoriem, kas var ietekmēt profesionālo izaugsmi. Vienojās, ka daži faktori ir atkarīgi tikai no paša, - sociālā jeb virtuālā dzīve, ģērbšanās stils, bet dažus nespējam ietekmēt, piemēram, darba vide.

Karjeras izglītības programmas nodarbību statistika

1. semestrī karjeras nodarbības 7.-12. klašu skolēnu grupām Salas vidusskolas skolēniem ir notikušas četras klātienē un deviņas tiešsaistē; Biržu pamatskolas skolēniem – piecas klātienē un divas tiešsaistē, Krustpils pamatskolas skolēniem – 3 klātienē un 3 tiešsaistē, Sūnu pamatskolas skolēniem – 3 klātienē un divas tiešsaistē, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas skolēniem – viena klātienē un divas tiešsaistē. Apkopojot paveikto var secināt, ka skolēni labprāt izvēlas klašu grupu nodarbības, bet ne individuālās karjeras konsultācijas, kas kopumā ir bijušas četras.

Papildus gan skolēniem, gan viņu vecākiem, gan skolotājiem regulāri tiek nosūtīta dažāda karjeras izglītībai noderīga informācija, materiāli un tīmekļvietņu saites uz tiem e-klases pastā. Turpinās darbs pie Karjeras izglītības programmu izstrādes un papildināšanas skolās.

 

Informāciju sagatavoja: Ilona Golovceva
Pedagogs karjeras konsultants projektā
Salas novada un Krustpils novada skolās