Karjeras atbalsta pasākumi skolēniem Salas vidusskolā

11:09, 02.Septembris, 2019 , Izglītība , Projekti
Karjeras atbalsta pasākumi skolēniem Salas vidusskolā

Lai uzlabotu pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem Salas vidusskolā, izglītības iestāde no 2016. gada janvāra iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā ’’Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’. Projekts ilgst līdz 2020. gada decembra beigām. Projekta finansējums ir 21 645 410 euro (kopējais attiecināmais finansējums), tai skaitā 18 398 598 euro  ESF finansējums un 3 246 812 euro valsts budžeta finansējums.

Projekta aktivitātēs paredzēta:

  1. Informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē) karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
  2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
  3. Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu - karjeras konsultantu un karjeras atbalsta speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.
  4. Karjeras atbalsta pasākumu - karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšna projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās. 

 

Karjeras projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ’’Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’  ietvaros realizētie pasākumi

Salas vidusskolā 2018./2019. mācību gadā

Klase Karjeras pasākums
1.

Mācību ekskursija ‘’Nezināmais dārzeņkopībā", SIA "RĪTAUSMA"
Radošā nodarbība "Neparasti krāsainā pasaule", EBRU māksla

2.

Mācību ekskursija "Gribu, varu, daru", SIA "DONA"
Lekcija/nodarbība "Mans interesantais karjeras sākuma ceļš" 

3.

Mācību ekskursija "Nezināmais dārzeņkopībā", SIA "RĪTAUSMA"
Lekcija/nodarbība "Mans interesantais karjeras sākuma ceļš"
Radošā nodarbība "Neparasti krāsainā pasaule", EBRU māksla

4.

Lekcija/nodarbība "Mans interesantais karjeras sākuma ceļš"
Radošā nodarbība "Neparasti krāsainā pasaule", EBRU māksla

5.

Mācību ekskursija "Darba pasaules iepazīšana", TC AURA (Jēkabpils) 
Lekcija/nodarbība "Mans interesantais karjeras sākuma ceļš"

6. Mācību ekskursija "Bezgalīgā profesiju pasaule", Mazās Brīnumzemes centrs (Sigulda)
7. Mācību ekskursija "Profesijas lidostā "Rīga" un LU botāniskajā dārzā”
8.

Mācību ekskursija SIA "RĪTAUSMA"
Interaktīva lekcija "Mana uzņēmuma veiksmes atslēga"

9.

Mācību ekskursija "Profesijas lidostā "Rīga" un LU botāniskajā dārzā"
Lekcija/nodarbība "Dzīves mērķu izvēle"

10.-12.

Lekcija/nodarbība "Nekustamā īpašuma nozare"
Interaktīva/praktiska nodarbība "Mana karjeras nākotne"

Salas vidusskolas ārpus projekta realizētie karjeras pasākumi

8-12 X Karjeras nedēļa 1.-12. klasēm
18 X Zinātnes diena sadarbībā ar RTU
13 II Ēnu diena 7.-12.klasēm
8 III Karjeras biznesa projekts "ALAS"  2.-11. klasēm
26 IV Ekoskolu forums "5.vilnis" Aizkraukles novada ģimnāzijā,8. klasei