Jauniešu izglītošana par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem

11:52, 06.Novembris, 2019 , Izglītība , Veselība , Projekti , Jaunatne
Jauniešu izglītošana par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 ,,Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā” ietvaros, 11. un 25. novembrī Salas vidusskolā un Biržu pamatskolā notiks izglītības nodarbības “Jauniešu izglītošana par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem”, lai pievērstu pusaudžu uzmanību dažādām padsmitnieku vecuma problēmām un, lai runātu par kaitīgo ieradumu ietekmi uz cilvēka organismu, dažādām atkarībām, sekstingu, kontracepciju, seksuāli transmisīvajām slimībām u.tml.

Nodarbības vadīs veicināšanas konsultanti un sabiedrības veselības speciālisti  no Latvijas lielākās nevalstiskās organizācijas “Papardes zieds”, kas daudzus gadus veiksmīgi strādā reproduktīvās veselības un tiesību jomā. 

Izglītojošās nodarbības tiks organizētas neformālā vidē,  klašu grupās meitenēm un zēniem, veidojot diskusijas,  un izmantojot interaktīvas metodes. Biedrība “Papardes zieds” rekomendē pedagogam nodarbībā nepiedalīties, lai radītu maksimāli brīvu un atvērtu atmosfēru. Pedagogs var piedalīties, ja grupa izsaka tādu vēlmi vai ir kādi nopietni iemesli, piemēram, grupā ir kādi jaunieši, kuriem nepieciešams audzinātāja  atbalsts. Nodarbības meitenēm vadīs speciāliste sieviete, bet zēniem - speciālists vīrietis. Vecuma grupās diskutēs: no 11-14 g.v. jaunieši par tēmām - pubertāte, attiecības, sekstings, atkarības; no 14-18 g.v. jaunieši par tēmām - kontracepcija, seksuāli transmisīvās infekcijas un HIV, sekstings, atkarības. Vienas nodarbības ilgums 90 minūtes.

Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā turpinās.  Aicinu iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm, kas tiks publicētas pašvaldības mājaslapā www.salasnovads.lv un izdevumā „Salas Novada Vēstis”.

Projekta kopējās izmaksas 49 116,00 euro, no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 41 748,60 euro, jeb 85 % un valsts budžeta finansējums 7 367,40 euro, jeb 15 %.


Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule
Projektu vadītāja
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: +371 65237707; mob. tālrunis: +371 25460441
E-pasts: projekti@salas.lv