Izglītības portāls Uzdevumi.lv izsaka atzinību Salas vidusskolai

13:24, 13.Janvāris, 2021 , Izglītība
Izglītības portāls Uzdevumi.lv izsaka atzinību Salas vidusskolai
Attēlā Atzinības raksts Salas vidusskolai par aktīvu izglītības portāla Uzdevumi.lv
iespēju izmantošanu un mācību procesa modernizēšanu

Par aktīvu izglītības portāla Uzdevumi.lv iespēju izmantošanu un mācību procesa modernizēšanu, izglītības portāls Uzdevumi.lv Salas vidusskolai izteicis atzinību.

2020./2021. mācību gada I semestrī portālā Uzdevumi.lv Salas vidusskolas skolēni atrisinājuši 61 285 uzdevumus un skolotāji uzdevuši 252 pārbaudes darbus. Paldies par aktivitāti!

Par izglītības portālu Uzdevumi.lv:

Izglītības portāls Uzdevumi.lv piedāvā teoriju, uzdevumus un testus 1.-12. klases mācību priekšmetos. Portāla saturu atbilstoši Latvijas izglītības standartiem izstrādā mācību priekšmetu skolotāji un materiālu bāze tiek regulāri atjaunota un papildināta.

Katram uzdevumam portālā ir izveidoti vairāki varianti un atbilžu skaidrojumi, kas palīdz bērnam apgūt tēmas un nodrošina pašvadītu mācību procesu. Uzdevumi.lv tāpat piedāvā valsts pārbaudes darbu treniņuzdevumus, kas sniedz atbalstu bērnam pirms diagnosticējošajiem darbiem un eksāmeniem.

Skolotājs portālā var veidot un nosūtīt skolēniem tiešsaistes mājasdarbus un pārbaudes darbus, bet vecāki - sekot līdzi bērna progresam un rezultātiem mācībās.

Avots: Salas vidusskola

Informāciju ievietoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: +371 29156210
E-pasts: referente@salas.lv