Aktivitātes ESF projektā ” Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai’’ Salas novada izglītības iestādēs 2017. – 2019. gadā.

13:34, 14.Marts, 2019 , Izglītība , Projekti
Aktivitātes ESF projektā  ” Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai’’  Salas novada izglītības iestādēs 2017 – 2019. gadā.

Lai skatītu attēlu pilnā apjomā, uzklikšķiniet uz tā!

 

Jau 2 gadus Salas novada mācību iesādēs tiek realizēts ESF projekts nr. 8.3.2.2/16/I/001” Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai’’. 2017./2018. mācību gadā projektā darbojās Salas vidusskola, Biržu pamatskola un Biržu internātskola, bet 2018./2019. mācību gadā, pēc abu Biržu skolu reorganizācījas, projekta aktivitātes tika realizētas tikai Salas vidusskolā.

Divu mācību gadu laikā kopumā tika realizētas 50 dažādas aktivitātes, kurās iesaistijās apmēram 400 skolēni un 50 pedagogi. Skolēniem tika piedāvātas 40 mācību vizītes un nodarbības skolā 5 dažādās jomās - STEM un vides, valodu, multidisciplinārajā, kultūrizglītības un radošo industriju, kā arī sporta un veselīga dzīves veida jomā.

Mūsu novadā šajā projektā izvirzījām mērķi: ’’Mācīties var visi, mācīties var visur, mācīt var ne tikai skolotājs”, tāpēc skolēniem nodarbības notika Latvijas skolēnu zinātnes centros “Zinno Rīga", ‘’Zinno Daugavpils”, “Mazā Brīnumzeme”, kā arī Izziņas un eksperimentu centrā “Lielvārdi.” Nodarbības vadīja šo centru darbinieki, kuri ir dažādu profesiju pārstāvji - inženieri, fiziķi, ķīmiķi, optometristi, muzeju darbinieki utt. Dažas nodarbības vadīja arī Latvijas tehnisko augstskolu studenti.

Projekta gaitā skolēniem tika piedāvātas arī 3 dažāda veida interešu izglītības programmas, kuras līdz šim skolās netika realizētas. Salas vidusskolas skolēni piedalījās programmā ‘’Mācāmies uzstāties’’ ( vadītāja sk. I. Kozlāne un L. Petrovska) un ‘’No rokdarbiem līdz biznesam’’ ( vadītāja I. Ozoliņa un I.Martinsone), bet Biržu internātpamatskolas skolēni - programmā ‘’Esi gatavs dzīvei’’ (vadītāja J. Kokina). Diemžēl, laika trūkuma dēļ nācās atteikties no ļoti labas idejas – visās skolās realizēt programmu ‘’Pirmā palīdzība”, bet neesam atmetuši domu šo programmu realizēt nākamajā plānošanas periodā.

Lai stimulētu skolēnus sasniegt vēl labākus rezultātus mācībās, tika izveidota jauna tradīcija – 100 labākajiem novada skolēniem bija iespēja doties mācību vizītē un zinātnes centru AHHA Tartu 2018. gada maijā, bet 2019. gada maijā šādi skolēni varēs apmeklēt Ventspils Augsto Tehnoloģiju parku un Irbenes Radiolokatoru.

Skolotāji, projekta gaitā, varēja padziļināti strādāt ar talantīgajiem skolēniem, organizējot viņiem papildus konsultācijas, kurās notika gatavošanās mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem.

Projekta koordinatore un novada skolu administrācija uzskata, ka projekta mērķis tika sasniegts pilnībā, jo praktiski visi novada skolēni guva jaunas zināšanas un prasmes, kā arī paplašināja savu redzesloku.

Informāciju sagatavoja: Elita Briška
Salas novada projekta koordinatore
Salas vidusskolas matemātikas skolotāja
Tālrunis: 65237780
E-pasts: admin@salas.lv

Aktivitātes ES projektā ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai’’ Salas novada izglītības iestādēs 2017 – 2019. gadā.