Projekta “Biržu jaunieši var un dara!” izvērtēšanas un noslēguma aktivitātes

15:41, 24.Septembris, 2019 , Izglītība , Projekti , Jaunatne
 Projekta “Biržu jaunieši var un dara!” izvērtēšanas un noslēguma aktivitātes

11. septembrī, plkst. 15.00, Biržu pamatskolā norisinājās projekta “Biržu jaunieši var un dara!” noslēguma un izvērtēšanas pasākums.

Iesākumā notika atskats uz projekta laikā notikušajām aktivitātēm un projekta mērķiem un to sasniegšanu, skatoties gan bildes, gan video no projekta. Tam sekoja jauniešu atgriezeniskā saite par dalību projektā, darbojoties komandās un atbildot uz jautājumiem – kas projektā patika, ko projektā varēja uzlabot, vai mainīt, un katrs dalījās ar kādu atmiņu, kas piedzīvota projekta laikā. Tāpat, arī jaunieši aizpildīja projekta izvērtēšanas anketas, lai kopumā novērtētu projektu. Noslēguma pasākuma laikā jauniešiem bija iespēja iegūt arī krekliņus ar projekta nosaukumu un projekta pildspalvu. Projekta laikā piedzīvotais bija skatāms bilžu kolāžā, kurā atainoti brīži no projekta un aktivitātēm.

23. septembrī projekta darba grupa tikās ar Salas novada domes priekšsēdētāju Irēnu Sproģi, lai kopīgi atskatītos uz projekta laikā notikušajām aktivitātēm, jauniešu apmeklējumu, ieguvumiem no projekta, un iepazītos ar jauniešu atgriezenisko saiti par dalību projektā, kā arī pārrunātu mobila darba ar jauniešiem attīstības idejas Biržu ciemā tuvākajā nākotnē, projekta “Salas novada jaunieši” ietvaros.

Projekta “Biržu jaunieši var un dara” mērķis bija uzsākt mobilā darba ar jauniešiem īstenošanu Salas novada Biržos, lai jauniešiem dotu iespēju iepazīt neformālās izglītības pamatprincipus, metodes un pieejas, sekmētu jauniešu aktīvu līdzdalību Salas novada pašvaldībā, kā arī plānotu mobilo darbu ar jauniešiem Salas novadā, nākotnes perspektīvā.

Lai sasniegtu projekta mērķi, tika organizētas sekojošas aktivitātes:

  • Projekta saturiskās darba grupas tikšanās un pieredzes apmaiņas brauciens uz Kandavas multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru" Nagla".
  • Iedvesmojošas jauniešu tikšanās ar biedrības “Street Warriors” pārstāvjiem, jauniešu saliedēšanās ar kouču Reini Kristiānu Širokovu un izaugsmes treneri Ievu Elvīru Garjāni.
  • Laika posmā no 01.03.2019. – 01.09.2019 reizi nedēļā jauniešiem notika neformālās izglītības aktivitātes ar mērķi iepazīt un piedalīties aktivitātēs par sekojošām tēmām: neformālā izglītība, personīgā izaugsme, brīvprātīgais darbs, veselīgs dzīvesveids, sports, dažādu projektu iespējas jauniešiem.
  • Projekta izvērtēšanas pasākums.

Projekta mērķauditorija jaunieši vecumā no 13 līdz 16 gadiem, kuri dzīvo Biržos un/vai mācās Biržu pamatskolā.

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 10. decembris līdz 2019. gada 1. oktobrim.

Projekta finansējums: 4 505,77 euro.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Elīna Ziediņa
Jaunatness lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 25712909
E-pasts: jaunatne@salas.lv