Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem

10:03, 14.Maijs, 2019 , Dažādi , Mūžizglītība , Projekti , Nevalstiskās organizācijas
Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem

  

„Kā sagatavot projektu pieteikumus  LEADER  programmas  2019.gada projektu konkursam”

PROGRAMMA

Norises laiks: 2019.gada 15.maijs

Norises vieta: Salas novads, Birži, Biržu Tautas nams.

  • Plkst. 10.30  Ierašanās, reģistrācija;
  • Plkst. 11.00–11.00  2019. gada  konkursā izsludinātās rīcības, to rezultatīvie rādītāji  un līdzekļu apjoms. Skaidrīte Medvecka, LP Sēlija administratīvā koordinatore.
  • Plkst. 11.20–12.00 Izmaiņas MK noteikumos no 2018. gada 1.augusta. Kam jāpievērš uzmanība, iesniedzot LEADER projektus 2019.gadā. Ko sagaidām no šīgada LEADER projektu konkursa?  Judīte Podniece, Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja.
  • Plkst. 12.00–12.30 Kafijas pauze
  • Plkst. 12.30–13.10 Rīcību rezultatīvie rādītāji un vērtēšanas kritēriji. Ieva Jātniece, LP Sēlija izpilddirektore.
  • Plkst. 13.10–13.40 Diskusija – jautājumi un atbildes par LEADER projektu izstrādes un ieviešanas jautājumiem. .

Tos semināra dalībniekus, kuriem ir vieglāk strādāt ar informāciju papīra formātā,  aicinām paņemt līdzi izdrukātus MK noteikumus Nr.590., kā arī sev interesējošo projekta pieteikuma veidlapu. Visi minētie dokumenti atrodami www.partneribaselija.lv sadaļā „LEADER projektu iesniedzējiem” , kā arī www.lad.gov.lv