Salas novada mazpulcēni, skolu jaunieši un domes pārstāvji tiksies projekta “Uzdrīksties iesaistīties!” ietvaros

09:42, 27.Maijs, 2019 , Dažādi , Izglītība , Projekti , Jaunatne
Salas novada mazpulcēni, skolu jaunieši un domes pārstāvji tiksies projekta “Uzdrīksties iesaistīties!” ietvaros

  

27. maijā, Salā tiksies Salas novada mazpulcēni, skolu jaunieši un domes pārstāvji projekta “Uzdrīksties iesaistīties!”  ietvaros.

Ar šo projektu vēlamies vērst jauniešu uzmanību uz savām tiesībām kā jauniem Eiropas Savienības, savas valsts un sava novada iedzīvotājiem, pastāvēt par tām un uzdrošināties diskutēt ar sava novada lēmuma pieņēmējiem par pārmaiņām, kādas viņi vēlētos redzēt savā novadā, lai vide būtu jauniešiem draudzīgāka, saprotamāka un iesaistošāka. Šīs sarunas ir arī svarīgas, lai mudinātu jauniešus darīt vairāk savam novadam vajadzīgus darbus un kopīgiem spēkiem uzlabotu sava novada iedzīvotāju dzīves.

Tikšanās programma:

  • 10.00 Atklāšana un iepazīšanās Salas novada BJC
  • 10.30 Jauniešu diskusija par jauniešu tiesībām Salas novadā un Latvijā (BJC)
  • 13.00 Pusdienas
  • 14.00 Iepazīšanās ar Salas novada pārvaldi - ekskursija
  • 14.20 Diskusija Salas novada kultūras namā par lēmumu pieņemšanas procesu, jauniešu tiesībām lauku reģionos un mazpilsētās
  • 16.00 Atziņu apkopojums un pasākuma noslēgums  

Pēc diskusijas tiek sagaidītas atziņas un ierosinājumi, kas noderēs turpmākai mazpulku, skolu jauniešu un novada pārvaldes sadarbībai gan vietējā līmenī, gan citos Latvijas novados. Diskusiju cikls “Uzdrīksties iesaistīties!” notiks 6 Latvijas novados.

Preses relīze tapusi sadarbībā ar:

Projekts “Uzdrīksties iesaistīties” ir finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja: Elīna Jogure
Biedrības mediju un starptautisko projektu koordinatore
Tālrunis: 27279339
E-pasts: elinajogure@gmail.com