Salas bibliotēkā pieejami žurnāli "Saimnieks LV" un "Biškopis"

08:15, 11.Maijs, 2020 , Dažādi , Lauksaimniekiem
Salas bibliotēkā pieejami žurnāli
 
"Saimnieks LV"

Lauksaimniecības nozares komercžurnāls “Saimnieks LV” tiek izdots reizi mēnesī, pirmajās mēneša dienās, lai mūsu lasītāji būtu pirmie, kas uzzina par svarīgākajiem nozares jaunumiem.

Mērķauditorija
Lauksaimniecības uzņēmēji, ražotāji, saimnieki, kuri plāno savas saimniecības attīstību.

Galvenās rubrikas
Saimnieka ikdiena, Saimnieka diskusija, Finanses, Juridiskie jautājumi, Tendences graudkopībā, Saimnieka tehnika, Saimnieks lopkopis, Piena lopkopības modernizācija, Jaunākie tehnoloģijas sasniegumi, Ieskats bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Tīmekļa vietne: www.saimnieks.lv

 „Biškopis”

Žurnāla nosaukums precīzi norāda, ka tas ir biškopības nozares profesionāls izdevums. Publicētie raksti žurnālā aptver plašu, aktuālu ar biškopības industriju saistītu tematiku – likumdošana, mārketings, padomi praktiskajā biškopībā, bišu veselība, bišu zinātne, intervijas ar biškopjiem utt. 2019. gada augusta izdevums "Biškopis" pieejams aplūkošanai"

Izdošanas vēsture
Izdevums var lepoties ar senu izdošanas vēsturi – aiz muguras 20 gari gadi. Pirmo reizi žurnālu izdeva 1997. gadā, kad iznāca pirmie divi žurnāla numuri. Zīmīgi, ka pirmos divus numurus nosauca par burtnīcām un tiem bija izteikti tematisks raksturs - pirmā burtnīca iztirzā bišu saimju ziemošanas aspektus, savukārt otrā burtnīca pievēršas tirgzinībām. Turpmāk, līdz 2013. gadam, žurnāls iznāk četras reizes gadā, aptverot dažādas biškopības nozarei aktuālas tematikas. Patīkami, ka žurnāla attīstība un izaugsme turpinās. Sākot ar 2013. gadu, tas iznāk 6 reizes gadā.