Līdz 15. augustam jāveic kārtējais NĪN maksājums

16:30, 06.Augusts, 2019 , Dažādi
Līdz 15. augustam jāveic kārtējais NĪN maksājums

Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) ir maksājams reizi ceturksnī - ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas, vai arī nodokli var nomaksāt reizi gadā - avansa veidā.

Patlaban NĪN ir 1,5% zemei, ēkām, izņemot dzīvojamām mājām, garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, kā arī inženierbūvēm.

Dzīvojamām mājām, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, NĪN likme ir atkarīga no kadastrālās vērtības. NĪN likme dzīvojamām mājām ir 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 40 000 latu, 0,4% no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 40 000 latu, bet nepārsniedz 75 000 latu, un 0,6% no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 75 000 latu.

Ikviena fiziska un juridiska persona var noskaidrot informāciju par saviem nekustamajiem īpašumiem, to sastāvu, platībām, kadastrālajām vērtībām, kā arī virkni citu datu Valsts zemes dienesta datu bāzē «www.kadastrs.lv» vai portālā «www.epakalpojumi.lv» - «Mani dati kadastrā».

Informācija par nekustamā īpašuma nodokli un nodokļa apmaksa par saviem īpašumiem vai arī apmaksa par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem veicama portālā «www.epakalpojumi.lv» sadaļā «Nekustamā īpašuma nodoklis». Turpat iespējams aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem un iegūt informāciju par veiktajiem nodokļa maksājumiem par sev piederošajiem īpašumiem Latvijas pašvaldībās.

Informāciju ievietoja: Jolanta grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv