Kā iegūt barikāžu dalībnieka statusu un apliecību

Organizē 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība

09:15, 12.Februāris, 2019 , Dažādi
Kā iegūt barikāžu dalībnieka statusu un apliecību

2018. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunais likums Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu. Atgādinām, ka tas paredz piešķirt īpašu statusu barikāžu dalībniekiem, nosakot personu loku, kas par tādiem atzīstami (kuri apbalvoti ar barikāžu piemiņas zīmi vai kuriem piešķirts pateicības raksts par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991. gada janvārī un augustā).

Ja neesat saņēmuši ne piemiņas zīmi, ne pateicības rakstu, tad pagaidām arī statusu iegūt nevarat. Vispirms kādam barikāžu dalībniekam, kurš jau ir reģistrēts, būs rak­stiskā iesniegumā jāapliecina, ka jūs piedalījāties barikādēs un ka esat tiesīgi saņemt pateicību. Tikai pēc tam varēsiet iegūt statusu.

Tie, kuri būs atzīti par barikāžu dalībniekiem un ieguvuši šādu statusu, varēs saņemt arī noteikta parauga apliecības. Arī tās izsniegs 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība. Lai saņemtu apliecību, ar aizpildītu iesnieguma veidlapu būs jāvēršas biedrībā Krāmu ielā 3, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67213525.

1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība ir radusi iespēju ar šo gadu apliecības barikāžu dalībniekiem izsniegt izbraukumos Latvijas novados. Plānots, ka izbraukumi tiks organizēti pirmdienās, bet otrdienās un piektdienās Barikāžu dalībnieka apliecības var saņemt 1991. gada barikāžu muzeja ēkā, Rīgā, Krāmu ielā 3.

Biedrība veiks izbraukumu tikai gadījumā, ja konkrētajā pašvaldībā saņemt apliecību būs pieteikušies ne mazāk par 80 - 100 barikāžu dalībnieku.

Tāpēc, Salas novada pašvaldība aicina visus novadā dzīvojošos 1991. gada barikāžu dalībnieus, Barikāžu dalībnieka statusa apliecības saņemšanai, pieteikties Salas novada pašvaldībā, rakstot uz e-pastu: referente@salas.lv, vai personīgi Vienotajā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā, Susējas ielā 9, Sala, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.30 līdz 17.00 (pusdienlaiks no plkst. 12.00-13.00); piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00 (pusdienlaiks no plkst. 12.00 lidz 12.30).

UZZIŅA

• Valsts apbalvojums – 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme – Latvijā piešķirts vairāk nekā 31 000 cilvēku.

• pagājušā gada 10. aprīlī Ministru kabinets beidzot lēma, ka no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirs 67 521 eiro 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībai, lai apmaksātu 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību izgatavošanu, izsniegšanu un lietvedību.

Papildu informācija: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv