Biedrība Lauku partnerība „Sēlija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu

11:43, 07.Maijs, 2019 , Dažādi , Lauksaimniekiem , Uzņēmējdarbība , Projekti , Reliģija
Biedrība Lauku partnerība „Sēlija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu

 

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2019.gada 3. jūnija līdz 2019.gada 3. jūlijam

Sludinājuma kopsumma

1 059 820.04  EUR

 1. Rīcība „ Darbs un pārticība” – EUR 473 000.45
 2. Rīcība “Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana” -  EUR 125 000.00
 3. Rīcība “Sākums” – EUR 70 000.00
 4. Rīcība “Sakārtota un droša dzīves vide” - EUR 69 187.49
 5.  Rīcība “Vienota tēla veidošana LP “Sēlija” teritorijai  - EUR 27 000.00
 6.  Rīcība “Veselīga dzīves vide” – EUR 114 277.11
 7.  Rīcība “Spilgta un apgarota dzīves vide” – EUR 61 622.32
 8.  Rīcība “Radošās rezidences” – EUR 45 000.00
 9.  Rīcība “Apmācību nodarbības” – EUR 18 000.00
 10. Rīcība “Draudzīga un atbalstoša dzīves vide”- EUR  56 732.67

Projektu  īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 5.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmos izmaksu summas, projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija” 
Skolas iela 7- 24, Aknīste, Aknīstes novads, LV - 5208

Kontaktinformācija un konsultācijas

Skaidrīte Medvecka, . Tālr. 26590352,
E-pasts sk_medvecka@inbox.lv
Ieva Jātniece, Tālr. 29548967
E –pasts ieva.jatniece@gmail.com
mājas lapas adrese: www.partneribaselija.lv

Papildus informācija

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

Projektu iesniegšana

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

RĪCĪBU APRAKSTS