Atkritumu apsaimniekošana Salas novadā

16:14, 06.Jūlijs, 2020 , Dažādi , Vīgants
Atkritumu apsaimniekošana Salas novadā

Dzīvot tīrā un sakoptā vidē, - ikviena cilvēka tiesības un nepieciešamība, tāpēc sabiedrības pienākums ir rūpēties par vides aizsardzību, tai skaitā, nodrošināt atkritumu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Viens no atkritumu apsaimniekošanas galvenajiem mērķiem ir atkritumu apjoma samazināšana un radīto atkritumu atkārtota izmantošana. Lai pēc iespējas mazāk atkritumu būtu jāapglabā atkritumu poligonos, svarīgi veicināt atkritumu šķirošanu. Šķirojot atkritumus, ir iespēja samazināt maksu par sadzīves atkritumu izvešanu. Par šķiroto atkritumu savākšanu maksa netiek iekasēta. Šādu alternatīvu Salas novada kapitālsabiedrība SIA “Vīgants” piedāvā jau vairākus gadus.

Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka ikviena fiziska vai juridiska persona ir atkritumu radītājs, kuras darbības rezultāts rada atkritumus. Arī Salas novadā gan fiziskai, gan juridiskai personai ir jāpiedalās atkritumu apsaimniekošanas procesā, slēdzot līgumu ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju SIA “Vīgants”.

SIA “Vīgants” 2019. gadā nodoto nešķiroto sadzīves atkritumu daudzums bija 612 tonnas, kas veidoja 54 242,71 euro (ar PVN) lielas izmaksas, 2020. gada pirmajā pusgadā nodoto nešķiroto sadzīves atkritumu daudzums ir 297 tonnas, kas veido 25 019,28 euro (ar PVN) lielas izmaksas.

Atkritumu šķirošana ir viena no aktuālākajām problēmām Salas novadā. 2019. gadā no kopējā atkritumu apjoma tikai 7,5% jeb 46 tonnas bija šķirotie atkritumi.

Uz katra konteinera izvietota norāde, kādiem atkritumiem tas paredzēts. Tomēr dažādi sadzīves atkritumi, sadzīves tehnika u.c. tiek izmesti, piemēram, pelniem paredzētajā atkritumu konteinerā. Sadzīves atkritumu konteineros pavasarī palielinās atkritumu daudzums, kad tiek tīrīti pagrabi, jo tiek izmesti kartupeļi, kompotu burkas, zeme un dēļi. Tas viss palielina atkritumu svaru un sadārdzina atkritumu apglabāšanas izmaksas.

Tāpat, nešķiroto sadzīves atkritumu konteineros kategoriski aizliegts izmest – materiālus, kuri piesārņoti ar bīstamām vielām: motoreļļas, smēreļļas, eļļas filtri, akumulatori u.tml.; sadzīvē radušos bīstamos atkritumus: baterijas, elektriskās un elektroniskās iekārtas, apgaismes iekārtas, spuldzes, medicīnas atkritumi, ķīmijas līdzekļi un to iepakojumi, būvniecības atkritumi u.tml., azbestu saturošus būvniecības atkritumus: šīferis, riepas u.tml..

Uzņēmumiem, kas rada šos atkritumus, lūdzam slēgt līgumus ar A/S BAO (bīstamo atkritumu apsaimniekošana), SIA “EKO OSTA” vai SIA “Vidusdaugavas SPAAO” par bīstamo atkritumu nodošanu.

Ja sadzīves atkritumu konteineros tiks izmesti bīstamie atkritumi, tad SIA “Vidusdaugavas SPAAO” atgriezīs kravas un piemēros soda sankcijas SIA “Vīgants”, kā rezultātā būsim spiesti paaugstināt atkritumu apsaimniekošanas maksu iedzīvotājiem.

Ļoti bieži būvniecības un lielgabarīta atkritumi tiek izmesti sadzīves atkritumu konteineros vai novietoti pie tiem. Šāda rīcība nav pieļaujama.

Ja tiek veikts remonts un rodas būvniecības atkritumi vai ir nepieciešams atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem (mēbeles, matrači u.c.), tad par atsevišķu samaksu var pieteikt atkritumu izvešanu SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, zvanot pa tālruni 65237660, 65267660, tos var arī personīgi nogādāt atkritumu šķirošanas laukumā Zemgales ielā 24/1.

Būvniecības un lielgabarīta atkritumus var nodot arī SIA “Vidusdaugavas SPAAO” šķirošanas stacijā, Zvaigžņu ielā 1b, Jēkabpilī.

Tāpat, arī šajos šķirošanas laukumos ir iespēja bez maksas nodot neizjauktas elektropreces.

Sadzīves atkritumu poligona “Dziļā vāda”
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu izcenojumi

Nr. p.k.

Atkritumu veids

Cena ar PVN (EUR/t)

1.

Nešķiroti sadzīves atkritumi (sadzīves atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi)

84,24

2.

Dārzu, parku, kapsētu apglabājamie atkritumi (bioloģiski nenoārdāmi materiāli)

84,24

3.

Liela izmēra atkritumi

84,24

4.

Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) ar citu būvniecības atkritumu piejaukumiem

111,47

5.

Ielu tīrīšanas atkritumi

111,47

6.

Kurtuvju pelni (apglabāšanai)

111,47

7.

Azbestu saturoši būvniecības atkritumi

123,57

8.

Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) bez citu būvniecības atkritumu piejaukumiem

17,22

9.

Augsne un akmeņi (tālākai izmantošanai)

17,22

10.

Kompostējamie dārzu un parku atkritumi (bioloģiski noārdāmi atkritumi)

10,33

11.

Nolietotas automašīnu riepas u.c. gumijas atkritumi

129,87

12.

Luminiscējošās dienas gaismas lampas

653,40

 

Aicinām aktīvi iesaistīties Salas novada iedzīvotājus atkritumu šķirošanā, lai atstātu aiz sevis tīru vidi mūsu nākamajām paaudzēm.

Paldies tiem novada iedzīvotājiem, kuri šķiro atkritumus un iesaistās šī jautājuma risināšanā.

 

Informāciju sagatavoja: Rita Audriņa
SIA “Vīgants” valdes locekle
Tālrunis: +371 29169675
E-pasts: vigkom@inbox.lv