Aizritējis IX Sēlijas kongress Salas novadā

Rīkoja Sēlijas novadu apvienība

23:19, 24.Septembris, 2018 , Novada ziņas , Dažādi
Aizritējis IX Sēlijas kongress Salas novadā

Jebkuram notikumam ir kāds sākuma impulss, kas to ierosina un spēj radīt vilkmi, lai to īstenotu. 1999. gada 20. un 22. maijā  Aknīstē, Sunākstē un Viesītē notika Sēļu I kongress jeb Pirmais Sēlijas kongress. Piedalījās Lietuvas ZA pētnieki un kultūrvēsturnieki, tad arī Sunākstes baznīcā mācītājs Juris Saivars iesvētīja sarkanbaltzaļo Sēlijas karogu.

Pēc deviņpadsmit gadiem, 2018. gada  21. septembrī  Salas novadā aizritēja Sēlijas novadu apvienības rīkotais Devītais Sēlijas kongress, kurā piedalījās pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Pārresoru koordinācijas centra (PKC); no Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA); no tuvākām un tālākām pašvaldībām, kā arī pārstāvji no Sēlijas novadu apvienības (SNA). Kongresā bija piereģistrējušies 166 dalībnieki. Ar gandarījumu jāatzīmē, ka pasākums interesēja un tajā piedalījās arī  pašvaldību iedzīvotāji un skolu audzēkņi.

Salas novada pašvaldībai ir bijis tas gods organizēt un vadīt IX Sēlijas kongresu, kas notika Salas kultūras namā, Salas pagastā, Sēlijas novadu apvienības vadītājas un Salas novada domes priekšsēdētājas Irēnas Sproģes vadībā. Atklājot kongresu, I. Sproģe nolasīja akadēmiķa, LZA īstenā locekļa Jāņa Stradiņa apsveikuma vēstuli IX Sēlijas kongresa dalībniekiem. Ar apsveikumu kongresa dalībniekus uzrunāja arī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, bet kongresa norisi vadīja bijušais LPS ilggadējs priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Kongresa pamattēma šogad bija „Nacionālā attīstības plāna (NAP) devums Sēlijas novada attīstībai”. Tika nolasīti četri referāti par NAP devumu šodien un ietekmi nākotnē, kā arī sniegti SNA četri starpziņojumi par ekonomikas un uzņēmējdarbības vidi mūsdienu Sēlijas novados. Kongresa galvenais uzdevums bija caur NAP spektru iepazīt Sēlijas novadus, apjaust kopējas problēmas un tendences, nākotnes izaicinājumus, saprast Sēlijas novadu saimes gatavību notiekošajām un iespējamajām pārmaiņām valstī. Kongresa dalībnieki pēc debatēm apstiprināja rezolūciju. 

Kongresa referētājiem un starpziņojumu sniedzējiem tika dāvinātas grāmatas par Sēlijas novadiem „No Sēlijas pūra” un par Salas novadu „Laika saknes vērojot” kopā ar vietējās maiznīcas „Dona” cepto saldskābo augļu maizi.

Piedāvājam iespēju iepazīties ar IX Sēlijas kongresa prezentācijām:

  • Vladislavs Vesperis "Nacionālā attīstības plāna 2020 nozīme līdzsvarotai reģionālajai attīstībai"
  • Andris Jaunsleinis, Māris Pūķis "Nacionālā attīstības plāna vērtējums"
  • Raita Karnīte "NAP atspulgs Sēlijas novados"
  • Dainis Rijkuris "Reģionālā politika pēc 2020. gada. Mērķi, virzieni un izstrādes soļi"
  • Gunta Dimitrijeva "Uzņēmējdarbība un projekti Sēlijas reģiona attīstībai"
  • Dzidra Nartiša "Sēlijas baltie ceļi"
  • Guntis Libeks "Izglītība Sēlijā" 

 

  • REZOLŪCIJA
  • Jāņa Stradiņa apsveikuma vēstule

Pirmos Sēlijas kongresus rīkoja Sēlijas asociācija – pēc akadēmiķa Sigizmunda Timšāna ierosmes dibināta neformāla organizācija sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA) un Letonikas programmu. Šī asociācija netika reģistrēta oficiāli kā patstāvīga juridiska persona, bet darbojās LZA paspārnē. Tās biedru skaitā bijuši vietējo pašvaldību darbinieki, skolotāji, kultūras pārstāvji, ar Sēlijas problēmām saistīti zinātnieki un literāti. Kopš Sēlijas pirmā kongresa asociāciju gandrīz deviņus gadus vadīja S. Timšāns, tad īsu laiku akadēmiķis Tālis Millers, bet kopš 2005. gada – Viesītes novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs. Asociācijas Goda prezidents visus šos gadus ir akadēmiķis Jānis Stradiņš. Tieši viņš devis ļoti lielu ieguldījumu Sēlijas teritoriālās identitātes atdzimšanā. 

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv