Aicinām pieteikt pretendentus Atzinības raksta saņemšanai

12:57, 09.Oktobris, 2019 , Novada ziņas , Dažādi
Aicinām pieteikt pretendentus Atzinības raksta saņemšanai

Salas novada dome aicina pašvaldības amatpersonas, fiziskas personas, kurām novadā pieder īpašums vai kuras novada teritorijā veic uzņēmējdarbību, vai strādā algotu darbu, kā arī novada iedzīvotāju grupas un juridiskās personas līdz š.g. 23. oktobrim pieteikt apbalvošanai ar pašvaldības apbalvojumu cilvēkus, kas devuši īpašu ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.

Sekojot iepriekšējo gadu tradīcijai, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, Salas novada dome vēlas teikt paldies novada ļaudīm, kas ar savu nesavtīgo darbu un augstiem sasniegumiem ir devuši nozīmīgu ieguldījumu Salas novada attīstībā un popularizēšanā Latvijā un pasaulē.

2018. gada 27. septembrī Salas novada domes sēdē tika apstiprināts jauns Salas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums, papildinot apbalvojuma nominācijas. Tāpēc, kopš pagājušā gada aicinām novada iedzīvotājus un organizācijas izvirzīt apbalvošanai cilvēkus nominācijā GADA NOVADNIEKS un cilvēkus un juridiskās personas nominācijā ATZINĪBAS RAKSTS.

GADA NOVADNIEKS - tiek pasniegts fiziskām personām Salas novadā par nozīmīgu ieguldījumu valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, saimnieciskajā vai citā darbā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu un veicinot Salas novada pozitīva tēla veidošanu iepriekšējā gada sasniegumu vērtējumā.

ATZINĪBAS RAKSTS – tiek pasniegts fiziskām un juridiskām personām par augstu profesionālu, godprātīgu vai brīvprātīgu darbu kādā atsevišķā nozarē Salas novadā, tā vides vizuālā vai pozitīva tēla veidošanā, vai mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās.

Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu aicinām iesniegt līdz šā gada 23 .oktobrim Salas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā vai Sēlpils pagasta pārvaldē, Pētera Barisona ielā 6, Sēlijā, Sēlpils pagastā, Salas novadā, ar norādi Apbalvojuma pretendents, vai nosūtāmi uz e-pastu sala@pakalpojumucentri.lv, ar norādi Apbalvojuma pretendents.

Iesniegumā brīvā formā lūdzam norādīt apbalvojuma kandidāta vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un pamatojumu kandidatūras izvirzīšanai. Tāpat, jābūt pievienotai norādei, ka kandidāts tiek izvirzīts kategorijā GADA NOVADNIEKS vai ATZINĪBAS RAKSTS. Ierosinājumus par personas apbalvošanu aicinām rakstīt brīvā formā, pieteikumā norādot:

  • iesniedzēja - juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu vai dzīvesvietu;
  • kandidāta dzīves aprakstu vai rekomendācijas rakstu, kurā jāsniedz pamatojums un izvirzītās personas sasniegumu un nopelnu apraksts.

Lēmumu par to, kuras personas apbalvot ar pašvaldības augstāko apbalvojumu, pieņems Salas novada dome š. g. 31. oktobra sēdē. 

Informējam, - lai ievērotu Datu aizsardzības regulas nosacījumus, iepriekš Salas novada domes apbalvojumu saņēmušo personu saraksts netiks publicētas. Lai uzzinātu, vai izvirzāmā persona ir vai nav līdz šim saņēmusi apbalvojumu, lūdzam sazināties pa tālruni 29156210 (darba lakā) vai rakstot uz e-pastu: referente@salas.lv.

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv