Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana


               Ilgtspējīgas attīstības stratēģija               Attīstības programmas               Lokālplānojumi               Detālplānojumi               Teritorijas plānojumi               Iedzīvotāju aptaujas
         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Attīstības plānošana


SALAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019.-2025. GADAM (1.0 REDAKCIJA)

Norit publiskā apspriešana

Salas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam publiskā apspriešana 15.10.2018.-12.11.2018

  if_icon_94_document_file_doc_314536.png Piedalies apspriešanā

  Plānošanas dokumentu sadaļas

  Stratēģiskā daļa

  Cita sadaļa:

  Lēmumi un ziņojumi:


  10.04.2018.

  TP_AP_logo.jpg

  Salas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrāde

  Cienījamie Salas novada iedzīvotāji!

  Salas novada pašvaldībai ir svarīga Jūsu aktīva līdzdalība, lai kopīgi plānotu novada attīstību, tāpēc

  AICINĀM JŪS PIEDALĪTIES PAŠVALDĪBAS IZSTRĀDĀTAJĀ APTAUJĀ!

  Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. aptaujas mērķis ir noskaidrot Salas novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamiem risinājumiem.

  Aptaujas anketas ir publiski pieejamas Salas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Salas novada pašvaldībā, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads un Sēlpils pagasta pārvaldē, Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads.

  Aptaujas anketa ir aizpildāma arī elektroniski IT vietnē: https://ej.uz/SalasAP .

  Aptaujas dalībnieki piedalīsies balvu loterijas izlozē.

  Informāciju sagatavoja: Pauls Grants
  Amats: Projektu vadītājs, Teritorijas plānotājs
  E-pasts: pauls@planosana.lv  


   

   

   

   

     © 2009-2017 Salas novada dome