Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Draudzes


Biržu evaņģēliski luteriskā draudze
Adrese
Biržu iela 11, Birži, Salas pagasts,
Salas novads, LV 5214
Tālrunis
28762023
Konts

GE Money Bank, S.W.I.F.T.: BATRLV2X
LV57BATR0051J02657500

Web
www.birzudraudze.777hp.com

  • Biržu evaņģēliski luteriskā draudze atjaunota 2007.gada 26.decembrī.
  • 2008.gada 26.jūlijā tika nosvinēta Biržu dievnama 160 gadu jubileja.
  • 2009.gada 4.jūnijā viesojās draugi no Obergrāfenhainas draudzes ar mācītāju Danielu Bilzu.
  • 04.06.2009. Biržu baznīcā pēc pusgadsimta atkal notiek iesvētības.


Iesvētības Biržu baznīcā. 1.rindā no kreisās – viesu mācītājs Daniels Bilzs,
prāvests Ainars Spriņģis, bīskaps Einārs Elpe, mācītājs Andis Lenšs.

Sēlpils evaņģēliski luteriskā draudze
Adrese
Ieviņas, Sēlija, Sēlpils pagasts,
Salas novads, LV 5230
Tālrunis
26239558
Konts

SEB UNIBANKA, SWIT kods UNLALV2X
LV04UNLA0050004888900  • 1997.gadā draudze sanāca kopā 1997.gada maijā, bet šai laikā tā vēl bija tikai Seces filiāle.
  • Sēlpils evaņģēliski luteriskā draudze atjaunota 1998.gada novembrī
  • Sēlpils evaņģēliski luteriskā baznīca celta 1850.gadā.

Selpils_baznica.JPG

Seelpils_bazniica_iesveete_24052008_14.JPG

Seelpils_bazniica_iesveete_5.JPG

Seelpils_bazniica_iesveete_24052008_7.JPG  


 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome