Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Draudzes


Biržu evaņģēliski luteriskā draudze
Adrese
Biržu iela 11, Birži, Salas pagasts,
Salas novads, LV 5214
Tālrunis
28762023
Konts

GE Money Bank, S.W.I.F.T.: BATRLV2X
LV57BATR0051J02657500

Web
www.birzudraudze.777hp.com

  • Biržu evaņģēliski luteriskā draudze atjaunota 2007.gada 26.decembrī.
  • 2008.gada 26.jūlijā tika nosvinēta Biržu dievnama 160 gadu jubileja.
  • 2009.gada 4.jūnijā viesojās draugi no Obergrāfenhainas draudzes ar mācītāju Danielu Bilzu.
  • 04.06.2009. Biržu baznīcā pēc pusgadsimta atkal notiek iesvētības.


Iesvētības Biržu baznīcā. 1.rindā no kreisās – viesu mācītājs Daniels Bilzs,
prāvests Ainars Spriņģis, bīskaps Einārs Elpe, mācītājs Andis Lenšs.

Sēlpils evaņģēliski luteriskā draudze
Adrese
Pētera Barisona iela 1, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV 5232
Tālrunis
26829977
Konts

AS SEB  banka, SWIT kods UNLALV2X
LV04UNLA0050004888900

  • Sēlpils  baznīca  uzcelta  1850. gadā.
  • Sēlpils  ev. lut. draudze  atjaunota  1998.gadā.
  • Sagaidot  Latvijas  simtgadi,  draudzes  mērķis  ir  īstenot  projektu "Sēlpils  baznīcas  glābšanas  darbi”.

Selpils_baznica.JPGSeelpils_bazniica_iesveete_24052008_7.JPG


DSC_0118.jpg

 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome