Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Lauksaimniekiem


14.06.2017.

 Sezonas strādnieki

Sākot ar 2014.gada 1.jūniju tika ieviests sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms, kas būtiski samazina nodokļu slogu tiem cilvēkiem, kas tiek nodarbināti tieši sezonas rakstura darbos augļkoku, ogulāju un dārzeņu audzēšanā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā.

Maksimālais termiņš, kurā laukstrādniekam var piemērot sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīmu, nevar pārsniegt 65 nostrādātās dienas un saņemto ienākumu maksimālais apmērs nevar pārsniegt 3000 eiro. Šis nodokļa režīms attiecas tikai uz tiem laukstrādniekiem, kas ir nodarbināti tieši sezonas rakstura darbos no kārtējā gada 1.aprīļa līdz kārtējā gada 30.novembrim.

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis ir 15 procentu apmērā no laukstrādnieka nopelnītā atalgojuma, bet ne mazāks kā 0,70 eiro par katru nostrādāto dienu. Persona, kura maksā sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokli, kļūst sociāli apdrošināta pensijai, ja pie visiem darba devējiem nopelnītais ienākums mēnesī pārsniedz 70 eiro.

Sezonas laukstrādnieku reģistrācijai darba devēji izmanto Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektronisko pieteikšanās sistēmu, tajā reģistrējot ienākumu gūšanas dienu, noslēgto līgumu formu un sezonas laukstrādniekiem aprēķināto atlīdzību par darbu. EPS ir nodrošināta iespēja lauksaimniekiem (darba devējiem) iegūt apkopotā veidā visus mēneša laikā ievadītos datus un aprēķināto nodokļa apmēru, lai tos iesniegtu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) standartizētā formā vienu reizi mēnesī.

Video pamācība

Svarīgi!
Darba devējs reizi mēnesī 5 darba dienu laikā pēc ienākuma gūšanas mēneša pēdējās dienas apstiprina un iesniedz VID darba devēja ziņojumu par pāskata mēnesī lauksaimniecības sezonas darbos nodarbinātajām personām!

Rokasgrāmata

Informatīvs materiāls "Sezonas laukstrādnieki"


14.06.2017.

Plāno veikt videofimēšanu praktiskā traktortehnikas vadīšanas eksāmena laikā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) 2017.gada otrā pusgada laikā plāno ieviest praktiskā traktortehnikas vadīšanas eksāmena videofilmēšanu.

Praktiskā vadīšanas eksāmena videofilmēšana tiek ieviesta pakalpojumu uzlabošanas nolūkos, t.i., lai uzlabotu traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas procesa uzraudzību un likumisko interešu ievērošanu, tādējādi paaugstinot arī klientu apkalpošanas un sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Pirms eksāmena norises pretendents tiks informēts par videofimēšanas procesa norisi. Tāpat VTUA informē, ka videofimēšanas sistēmas darbība un personas datu apstrāde notiks atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

Tāpat VTUA atgādina, ka tehniskās uzraudzības pakalpojumi tiek nodrošināti visā Latvijas Republikas teritorijā, t.i., lielākajās Latvijas pilsētās.

Neskaidrību gadījumā vai pirms eksaminācijas norises skatīt tīmekļa vietni http://www.vtua.gov.lv/ vai jautāt tuvākajā VTUA birojā!

Informāciju sagatavoja:
Jānis Mergups-Kutraitis,
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sabiedrisko attiecību speciālists
tālr.67027279, 26397648, e-pasts: janis.mergups@vtua.gov.lv29.05.2017.

 Apmācības darbiniekiem par labturības prasībām kautuvē

 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē apmācības mājputnu, zaķveidīgo, šinšillu kautuvēs strādājošajiem saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2009, par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā un MK noteikumiem Nr. 21 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”.

Apmācību struktūra: Kurss sastāv no divām daļām: teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Apgūstot abas kursa daļas un nokārtojot rakstisku eksāmenu, tiek saņemts kvalifikācijas sertifikāts.

Mācību norises vieta: teorētiskā daļa: Ozolnieki, Rīgas iela 34. Praktiskās nodarbības: SIA “Artecco”, Naudītes pag., Dobeles nov.

Mācību norises laiks: š.g. 07.06. plkst. 10:00

Lektors: PVD PUD vecākā eksperte Inga Skādule

Galvenās apmācību tēmas:

 • Likumdošanas prasības
 • Dzīvnieku fizioloģija, uzvedība un stresa faktori. Stresa mazinošu apstākļu radīšana kautuvē
 • Stresa ietekme uz gaļas kvalitāti
 • Tehnoloģiskie procesi kautuvē. Dzīvnieku apdullināšanas aprīkojums, apdullināšana, atasiņošana
 • Personāla higiēna
 • Higiēnas prasības dzīvnieku kautuvēs

Kursu maksa: 45.00 EUR (t.sk. PVN)

Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, rudite.sanzarevska@llkc.lv

Lūdzam obligāti iepriekš pieteikties līdz 6. jūnijam (ieskaitot).25.01.2016.

SIA LLKC Jēkabpils konsultāciju biroja rīkoto apmācību grafiks augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem un operatoriem

 NOTIKUMS  VIETA  ATBILDĪGAIS  DATUMS/LAIKS
 Pamatapmācības augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem
 Bebru iela 108, Jēkabpils (SIA LLKC Jēkabpils KB telpās)

 Ziedīte Bimšteine, tālr.: 65207070, mob.t.: 28361750, e-pasts: ziedite.bimsteine@llkc.lv

 16.februāris,

plkst.10.00

 Zināšanu atjaunošana profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (darbībai ar 2.reģ.klases AAL). Apliecību pagarināšana
 Biržu Tautas nams, Birži, Salas pagasts, Salas novads
 Ziedīte Bimšteine, tālr.: 65207070, mob.t.: 28361750, e-pasts: ziedite.bimsteine@llkc.lv

 24.februāris,

plkst.10.00

 Pamatapmācības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (darbībai ar 2.reģ.klases AAL, tiem, kuri mācās 1.reizi)
 Bebru iela 108, Jēkabpils, (SIA LLKC Jēkabpils KB telpās
 Ziedīte Bimšteine, tālr.: 65207070, mob.t.: 28361750, e-pasts: ziedite.bimsteine@llkc.lv

 16.februāris, 17.februāris, 20.februāris, 22.februāris,

plkst.10.00

Pieteikšanās obligāta! Iepriekš jāuzraksta iesniegums, jāiesniedz 1 fotogrāfija (3x4 cm) un jāsamaksā mācību maksa.

Kārtot pārbaudījumus bez apmācībām var persona, ja tai ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā (jānorāda iesniegumā). Par apmācībām rēķinu izrakstīs LLKC Jēkabpils birojs.


18.01.2017.

 Ādažu, Krimuldas un Salaspils novadā izsludināta ārkārtējā situācija

Valsts zinātniskais institūts “BIOR” 2017.gada 13.janvārī konstatēja Āfrikas cūku mēri (ĀCM) Krimuldas novada Krimuldas pagasta novietnē “Rukas”, kurā atrodas 5023 cūku sugas dzīvnieki. Ievērojot ĀCM izplatīšanās draudus, valdība otrdien, 17.janvārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos Ministru Kabineta rīkojumus “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un “Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai”.

Ārkārtējā situācija Ādažu, Krimuldas un Salaspils novadā ilgs no 2017.gada 17.janvāra līdz 2017.gada 17.aprīlim,- to nosaka rīkojums “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Šāda rīcība nepieciešama, lai, ievērojot slimības izplatīšanās draudus, iespējami tuvāk ĀCM skartajam punktam un ļoti īsā laikā varētu notikt cūku sugas dzīvnieku operatīva izkaušana un ļoti liela apmēra cūku sugas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu iznīcināšana.

Atbildīgā iestāde par darbību saskaņošanu un koordināciju ārkārtējās situācijas laikā šajās pašvaldībās ir Pārtikas un veterinārais dienests (PVD). Lai varētu operatīvi reaģēt uz izveidojušos situāciju, PVD sadarbosies ar attiecīgajām pašvaldībām, Valsts policiju, Valsts vides dienestu un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

Ādažu, Krimuldas un Salaspils novadā uz ceļiem ir izveidoti kontrolposteņi, amatpersonu dežūras, kontrolēti transportlīdzekļi un dzīvnieku novietnes. Rīkojums attiecas uz visām personām, kuras dzīvo un uzturas teritorijā, kurā tiek izsludināta ārkārtējā situācija, kā arī personām, par kurām pastāv aizdomas, ka tās savā privātīpašumā tur nereģistrētus cūku sugas dzīvniekus.

Rīkojums “Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai” noteic dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu likvidēšanas vietas, veidu, iesaistītās iestādes un uzņēmumus. Arī par šā rīkojuma izpildi ir atbildīgs PVD, kurš koordinēs un saskaņos nepieciešamo rīcību iesaistīto uzņēmumu un iestāžu starpā un kontrolēs situāciju.

ĀCM apkarošanas un ierobežošanas laikā faktiski veiktie izdevumi iesaistītajiem uzņēmumiem, iestādēm un pašvaldībām tiks segti no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Provizoriski lēsts, ka dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu likvidēšanai būs nepieciešami 124 300 eiro. Savukārt kompensācijas lielumu dzīvnieku īpašniekam par piespiedu kārtā nogalinātajiem dzīvniekiem un iznīcināto barību varēs aprēķināt tikai pēc tam, kad visi novietnē esošie cūku sugas dzīvnieki būs nogalināti un barība iznīcināta. Kompensāciju aprēķinās saskaņā ar Ministru Kabineta 2005.gada 15.marta noteikumiem Nr.177 “Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā”.

Rīkojums “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un “Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai” stājas spēkā otrdien, 2017.gada 17.janvārī. Oficiālā publikācija - izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Vietne: www.zm.gov.lv

06.01.2017.

Otrdien, 10. janvārī, Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkotā interaktīvā seminārā par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju 2050. gadam. Seminārā VARAM un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāvji informēs par klimata pārmaiņām Latvijā un pasaulē, oglekļa mazietilpīgu attīstību un Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju. Plānotas diskusijas par potenciālajiem iekļaujamajiem Latvijas rīcības virzieniem un sasniedzamajiem rezultātiem oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģijā 2050.gadam. Notiks diskusijas piecās paralēlās diskusiju grupās – par enerģētiku, zemes apsaimniekošanu, transportu, resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un pētniecību.
Seminārs norisināsies Latvijas Nacionālās bibliotēkas konferenču centrā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā, no pulksten 9.00.

Otrdien, 10. janvārī, ZM notiks sanāksme par bišu veselības jautājumiem. Sanāksmes laikā speciālisti no ZM, Latvijas Biškopības biedrības, zinātniskā institūta “Bior” un Pārtikas un veterinārā dienesta pārrunās jautājumus, kas saistīti ar mazo stropu vabolīti, Amerikas peru puvi un bišu tirdzniecību. Tāpat sanāksmes laikā paredzēts pārrunāt mazās stropu vabolītes nacionālās uzraudzības programmas nepieciešamību.
Sanāksme notiks ZM telpās, Republikas laukumā 2, Rīgā, sākums pulksten 10.00.

Otrdien, 10. janvārī, ZM speciālisti tiksies ar SIA "Ekodoma" pārstāvjiem. “Ekodoma” Dānijas konsultācijas kompānijas COWI un Eiropas Komisijas Vides komisariāta uzdevumā veic izpēti par agrovides un klimata pasākumiem, kas iekļauti Latvijas lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam. Sanāksmes laikā spriedīs par anketēšanu un citām izpētei nepieciešamajām darbībām.
Sanāksme notiks ZM ēkas 1713.kabinetā, Republikas laukumā 2, Rīgā, sākums pulksten 14.00.

Trešdien, 11. janvārī, Zemkopības ministrijā notiks kārtējā Medību saimniecības attīstības fonda (MSAF) padomes sēde, kuras laikā notiks MSAF 2017. gada atbalstam pieteikto projektu iesniegumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana par projektu finansēšanu, noraidīšanu vai atlikšanu. Tāpat sēdē pārrunās citus aktuālos jautājumus medību saimniecībā.
Sēde norisināsies Zemkopības ministrijā, Republikas laukumā 2, Rīgā, no pulksten 10.00.

Ceturtdien, 12.janvārī, ZM speciālisti piedalīsies lopkopības izmēģinājumu (Zālēdāju projekta) noslēguma seminārā “Izmēģinājumu rezultāti lopkopībā 2016.gadā”. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) lopkopības konsultanti sadarbībā ar zinātniekiem gada garumā realizēja saimniecībās izmēģinājumus piena lopkopībā, gaļas liellopu audzēšanā, aitkopībā un kazkopībā, un seminārā apspriedīs 2016.gada praktisko novērojumu rezultātus. ZM speciālisti iepazīstinās ar nozares aktualitātēm Latvijā un ES.
Seminārs notiks LLKC ēkas 2.stāva zālē, Rīgas ielā 34, Ozolniekos, Ozolnieku novadā, sākums pulksten 10.00.
______________________________

14.12.2016.

 Vienkāršotas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves prasības

Lai vienkāršotu traktortehnikas un tās piekabes otrās kategorijas pārbūves* prasības un kārtību, kā arī reglamentētu trešās kategorijas pārbūves kārtību un prasības, Zemkopības ministrija sagatavojusi traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumu projektu, ko otrdien, 13.decembrī, apstiprināja Ministru kabinets.  

Noteikumi vienkāršo otrās kategorijas jeb individuālās pārbūves sarežģītos nosacījumus (tehniskā projekta sagatavošanu), kas līdz šim ir atturējuši traktortehnikas vai tās piekabes īpašniekus no pārbūves oficiālas veikšanas un reģistrēšanas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (VTUA). Tādēļ tehniskais projekts tiks aizstāts ar tehnisko dokumentāciju, un tajā nebūs jāatspoguļo sarežģīti tehniskie rasējumi un aprēķini.

Otrās kategorijas pārbūvē, skarot kādu no pirmās kategorijas pārbūves veidiem, otrās kategorijas pārbūves tehniskās ekspertīzes laikā, ja to vēlas tehnikas īpašnieks (turētājs), var tikt vērtēti arī pirmās kategorijas pārbūves elementi, tādejādi atsevišķi nebūs jāveic pirmās kategorijas pārbūves vērtēšana.

Noteikumi noteic arī trešās kategorijas pārbūves kārtību un prasības. Trešās kategorijas pārbūvi var veikt juridiskā persona, kas tirgū to piedāvā kā pakalpojumu. Trešās kategorijas (sērijveida) pārbūvei plānots piemērot tādas pašas tehniskās prasības kā otrajai, bet par katras pārbūves sēriju sagatavojot un saskaņojot tehnisko projektu, kurā ir jāatspoguļo tehniskā risinājuma detalizēti rasējumi un aprēķini.

Noteikumi paplašina otrās un trešās kategorijas pārbūves sarakstu un nozīmīgākās tehniskās prasības vairākiem pārbūves veidiem, piemēram, traktortehnikas pārbūvei par kokvedēju, piekabes pārbūvei par platformu vai piekabes tiltu novietojuma maiņai, mehānisko kompleksu uzstādīšanai vai demontēšanai traktortehnikai un piekabei, tādu mehānismu kompleksu uzstādīšanai traktortehnikai un tās piekabei vai demontēšanas no tās, kuri atbilst normatīvo aktu prasībām par mašīnu drošību, tādējādi mainot traktortehnikas vispārējos gabarītus, masu un funkcionalitāti.

Jaunie noteikumi aizstāj patlaban spēkā esošo valdības 2014.gada 8.jūlija kārtību Nr. 382 "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi".

Noteikumi „Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Pārbūves veidus iedala trīs kategorijās:

 1. pirmās kategorijas pārbūve (P1) – traktortehnikas individuāla pārbūve, ar kuru tiek mainīti traktortehnikas uzskaites tehniskie dati un konstruktīvie parametri, neiejaucoties tās konstrukcijā., un automobiļa piekabes pārbūve, nemainot konstruktīvos parametrus.
 2. otrās kategorijas pārbūve (P2) – traktortehnikas vai tās piekabes individuāla pārbūve, ar kuru tiek mainīta traktortehnikas vai tās piekabes konstrukcija, gabarīti, masa vai funkcionalitāte vai konstruktīvie parametri un kuras dēļ var tikt mainīts traktortehnikas vai tās piekabes lietojuma mērķis un kategorija;
 3. trešās kategorijas pārbūve (P3) – traktortehnikas vai tās piekabes sērijveida pārbūve, ar kuru tiek mainīta traktortehnikas vai tās piekabes konstrukcija, gabarīti, masa vai funkcionalitāte vai konstruktīvie parametri un kuras dēļ var tikt mainīts traktortehnikas vai tās piekabes lietojuma mērķis un kategorija.

______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Vietne: www.zm.gov.lv

25.11.2016.

 Kūtsmēslu uzglabāšana no 2017.gada 01.janvāra

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde atgādina, ka 2016.gada 31.decembrī beidzas Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr. 829 „Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” noteiktais pieļāvums pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai pie dzīvnieku novietnes vai ārpus dzīvnieku novietnes, ja dzīvnieku novietnē ir vairāk par 15 dzīvnieku vienībām.

Pieļāvums pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai pie dzīvnieku novietnes vai ārpus dzīvnieku novietnes, ja dzīvnieku novietnē ir no 10 līdz 15 dzīvnieku vienībām, beidzas 2017.gada 31.decembrī.

No 2017.gada 01.janvāra dzīvnieku novietnē ar vairāk kā 15 dzīvnieku vienībām pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai noteiktas sekojošas prasības:

 1. pakaišu kūtsmēslus uzglabā kūtsmēslu krātuvē, kas būvēta no betona, vai betonētā laukumā, vai speciāli ierīkotā laukumā ar šķidruma necaurlaidīgu pamatni;
 2. dziļajā kūtī;
 3. izņēmuma gadījumā ārpus dzīvnieku novietnes ne ilgāk kā piecus mēnešus – no 1.maija līdz 30.septembrim – vai tad, ja tiek veikta kūtsmēslu krātuves atjaunošana vai pārbūve. Lai pakaišu kūtsmēslus uzglabātu ārpus dzīvnieku novietnes (izņēmuma gadījumā):
 • operators Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē iesniedz iesniegumu, kurā pamato izņēmuma gadījumu un apliecina pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanas vietas atbilstību;
 • pārvalde, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, saskaņo pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanas vietu ārpus dzīvnieku novietnes.


Augstākminētās prasības kūtsmēslu uzglabāšanai dzīvnieku novietnēs, ja dzīvnieku novietnē ir no 10 līdz 15 dzīvnieku vienībām, noteiktas ar 2018.gada 01.janvāri.

Pakaišu kūtsmēslus pieļaujams uzglabāt pie dzīvnieku novietnes līdz to tālākai izmantošanai, ja dzīvnieku novietnē atrodas mazāk par 10 dzīvnieku vienībām, ierīkojot kūtsmēslu uzglabāšanas laukuma pamatni, kūtsmēslus nosedzot ar vismaz 20 centimetrus biezu absorbējoša materiāla aizsargslāni (salmu, kūdras, skaidu) vai ūdensnecaurlaidīgu materiālu, un vircu uzkrājot speciāli aprīkotā tvertnē.

Sīkāka informācija meklējama Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr. 829 „Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”.

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldePar lagūnas tipa krātuvēs veicamo monitoringu

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē, ka Operatoram, kas apsaimnieko lagūnas tipa krātuvi, kurā ierīkoti urbumi vai drenāžas sistēma ar novērošanas aku, atbilstoši 23.12.2014. MK noteikumu Nr. 829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” 13.1 apakšpunktam,  krātuves ekspluatācijas laikā reizi gadā pirms krātuves iztukšošanas jāveic pazemes ūdeņu kvalitātes mērījumus novērošanas (monitoringa) vietās un analīžu rezultātus mēneša laikā pēc to saņemšanas jāiesniedz Pārvaldē un, atbilstoši minēto noteikumu 13.2. apakšpunktam,  pazemes ūdeņos jānosaka tādus parametrus kā kopējais slāpeklis (Nkop.) un atsevišķie slāpekļa savienojumi (nitrāti, nitrīti un amonijs), kā arī kopējais fosfors (Pkop.), uz vietas paraugu noņemšanas laikā jānosaka ūdens pH; pazemes ūdeņu kvalitātes novērtēšanā jāņem vērā noteikumos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti noteiktos robežlielumus.

Lūgums savlaicīgi veikt minētos pasākumus un nekavējoties informēt par to Pārvaldi.


26.09.2016.

Atceļ tiesības iegādāties degvielu ar samazināto akcīzes nodokļa likmi par zemes platībām, kurās audzē kukurūzu biogāzes ieguvei

Valdība nolēma, ka ar 2017./2018.saimniecisko gadu tiek atceltas tiesības iegādāties degvielu ar samazināto akcīzes nodokļa likmi par zemes platībām, kurās audzē kukurūzu biogāzes ieguvei.

Līdz šim likums "Par akcīzes nodokli" noteica, ka lauksaimniecības zeme nevar tikt kvalificēta kā atbalsttiesīga dīzeļdegvielas ar samazināto akcīzes nodokļa likmi piešķiršanai, ja tajā audzē augus, kurus tradicionāli izmanto kā enerģētisko koksni - apse ("Populus spp."), kārkls ("Salix spp."), baltalksnis ("Alnus incana"), klūdziņprosa ("Panicum virgatum") vai miežubrālis ("Phalaris arundinacea L.").

Arī kukurūza Latvijā tiek audzēta ne tikai lopbarības un sēklas iegūšanai, bet arī kā enerģētiskā kultūra biogāzes ieguvei. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumiem "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" kukurūza atkarībā no tās audzēšanas mērķa var tikt deklarēta tiešmaksājumu saņemšanai ar dažādiem kultūraugu kodiem.

Ņemot vērā, ka kukurūza biogāzes ieguvei līdzīgi kā citas enerģētiskās kultūras, atšķirībā no lopbarības kukurūzas un sēklas kukurūzas, neietilpst arī līgumā par Eiropas Savienības darbību, ar grozījumiem likumā "Par akcīzes nodokli" enerģētisko kultūru saraksts tiek papildināts ar "kukurūzu, kuru audzē biogāzes ieguvei (kultūraugu kods 791)", tādējādi paredzot, ka par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kurā tiks audzēta kukurūza biogāzes ieguvei, nevarēs saņemt tiesības iegādāties dīzeļdegvielu ar samazināto akcīzes nodokļa likmi.
2016.gadā platības šādas kukurūzas audzēšanai un dīzeļdegvielas ar samazināto akcīzes nodokļa likmi saņemšanai bija pieteicis 41 lauksaimnieks par kopējo platību 7708 hektāri.

Latvijas Cūku audzētāju asociācijas direktore Dzintra Lejniece aģentūrai LETA pauda viedokli, ka Finanšu ministrijas (FM) iecere nākamgad vairs nepiešķirt degvielu ar samazināto akcīzes nodokļa likmi par zemes platībām, kurās audzē kukurūzu biogāzei, iedragās jau tā daudz cietušo cūkkopības nozari. Viņa norādīja, ka, piemēram, Latgalē viena no cūku audzēšanas saimniecībām jau spiesta lūgt bankai kredīta brīvdienas, jo biogāze nes zaudējumus, līdz ar to jebkāda atvieglojuma likvidēšana vēl vairāk pasliktinās situāciju nozarē.

"Cūku audzētāju saimniecībām, kurām nepieciešams nodrošināt biogāzes reaktoru darbību ar kukurūzas piejaukumu, atkal gaidāma situācijas pasliktināšanās. Vai FM nesadarbojas ar Ekonomikas ministriju, kurai iesniegti aprēķini par zaudējumiem biogāzes staciju saimniecībām? Vasarā valdībā tika skatīti grozījumi noteikumos, kas būtiski uzlabotu situāciju, bet visi aprēķini balstījās uz esošo situāciju ar kukurūzas audzēšanu biogāzei, kas tagad atkal tiks mainīti. Turklāt, būvējot biogāzes stacijas un ieguldot lielas investīcijas, bija citi nosacījumi," norādīja Lejniece.

Tikmēr Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs atzina, ka FM iecere nav vērtējama viennozīmīgi. Lai gan cūkkopjiem gaidāmi zaudējumi, kukurūzas audzētāji tomēr deformē zemes tirgu, par paaugstinātām cenām pārdodot labu zemi šīs kultūras audzēšanai biogāzes ražošanai.

"Tas sliktāk atsauksies uz cūkkopības saimniecībām, kurām ir biogāzes stacijas un kuras izmanto ne tikai kūtsmēslus, bet daļu kukurūzas. Tomēr lielākā daļa lauksaimnieku atbalsta prasību, ka platības, kuras audzē enerģētisko kultūru, ir jāizslēdz no bezakcīzes degvielas saņēmēju loka. Biogāzes ražotāji, kas audzē kukurūzu, deformē zemes tirgu, par paaugstinātām cenām nomājot vai pārdodot zemi," sacīja Treibergs.

Viņš atzina, ka bezakcīzes degviela paredzēta primārajai lauksaimniecības produkcijas ražošanai un zemes apstrādei, kamēr enerģētiskās kultūras, tostarp kukurūza, nav to kultūru sarakstā, kas tiek klasificētas kā primārais lauksaimniecības produkts. "Jāskata, kāds ir samērīgums. Ja salīdzinām, ka uz valsti kopā ir 1,2 miljonu hektāru platības un 17 332 saimniecību, kuras pretendē uz šo samazināto akcīzes degvielu, tad izmaiņas attieksies uz 41 saimniecību, aptverot 7708 hektārus, rezumēja biedrības vadītājs.

Informācijas avots: LETA

 21.09.2016.

VTUA uzsāk augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes

2016.gada augusta sākumā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) ir izgājusi Valsts augu aizsardzības dienesta sertifikāciju augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudēm un ir akreditēta SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālais akreditācijas birojā, līdz ar to VTUA ir pilntiesīga Latvijā veikt augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudes.

Augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudes VTUA veiks pieci biroji – Limbaži, Kuldīga, Jelgava, Rēzekne un Alūksne, tādejādi aptverot visu Latvijas teritoriju:
•    Kuldīga, tālr.29920594, e-pasts: kuldiga@vtua.gov.lv
•    Jelgava, tālr.29395264, e-pasts: jelgava@vtua.gov.lv
•    Limbaži, tālr.25639700, e-pasts: limbazi@vtua.gov.lv
•    Alūksne, tālr.20273347, e-pasts: aluksne@vtua.gov.lv
•    Ludza, tālr.26385715, e-pasts: ludza@vtua.gov.lv

Augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudes tiks veiktas uzkarināmiem, piekabināmiem vai pašgājēju smidzinātājiem.

Piesakoties pārbaudei, iekārtas valdītājs sniedz visu nepieciešamo informāciju par iekārtu, aizpildot Pieteikumu un nosūtot to elektroniski vai iesniedzot personīgi VTUA tuvākajam birojam.

Lai tiktu veikta augu aizsardzības līdzekļu iekārtas pārbaude, iekārta pirms pārbaudes tai vispirms ir jāsagatavo - jānomazgā un jāizskalo pati iekārta un visi ūdeni filtrējošie elementi (spiedvada filtrs, sūcvada filtrs, sekciju filtri un sprauslu filtri), iekārtas tvertne jāpiepilda ar tīru ūdeni (līdz pusei, ja iekārtas tilpums ir mazāks par 300 litriem vai vismaz ar 300 litriem).

Saimniecībās, kurās izmanto uz traktora uzkarināmus, piekabināmus vai pašgājējus smidzinātājus, un kuru iegāde ir vecāka par pieciem gadiem, to pārbaude ir obligāta un jāveic līdz 2016.gada 26.novembrim.

Pārbaude, iekārtas valdītājam, dos pārliecību, ka izsmidzinātais šķidruma daudzums nepārsniedz noteikto un nerada kaitējumu videi, kā arī veicot pārbaudes līdz 2016.gada 26.novembrim, pozitīvas pārbaudes rezultātā, tiek izsniegts sertifikāts uz četriem turpmākajiem gadiem, savukārt veicot pārbaudes pēc 2016.gada pirmo reizi pārbaudāmām iekārtām, pozitīvas pārbaudes rezultātā, sertifikāts tiek izsniegts uz trim gadiem.

Tāpat atgādinām, ja gaisa temperatūra ir zemāka par +7 °C, pārbaudi vēlams atlikt uz siltāku laika periodu.

Apmaksa par augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudi tiek veikta saskaņā ar iestādes apstiprināto cenrādi.

Vairāk informācijas par pārbaudēm var uzzināt tīmekļa vietnē www.vtua.gov.lv, sadaļā “Smidzinātāju pārbaudes” vai tuvākajā norādītajā VTUA birojā.

Informāciju sagatavoja:
Jānis Mergups-Kutraitis,
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sabiedrisko attiecību speciālists
tālr.67027279, 26397648, e-pasts: janis.mergups@vtua.gov.lv


15.09.2016.

Piena ražotāji var pieteikties atbalstam par piena ražošanas samazināšanu no 15.septembra

No šā gada 15.septembra piena ražotājiem var pieteikties Eiropas Komisijas piešķirtam atbalsta pasākumam - Eiropas Savienības atbalstam piena ražotājiem par piena ražošanas samazināšanu. Piešķirtais atbalsts piena ražotājiem tiks izmaksāts 2017.gada sākumā.

Atbalstam var pieteikties lauksaimnieki, kas 2016.gada jūlijā ir nodevuši pienu pārstrādei. Atbalsts ir paredzēts piena ražotājiem par piena piegādes samazināšanu 3 mēnešu periodā, salīdzinot ar tādu pašu periodu iepriekšējā gadā. Atbalsts paredzēt 140 eiro apmērā par piena tonnu. Atbalstu varēs saņemt arī tie piena ražotāji, kas jau no šā gada sākuma ir samazinājuši ražošanas apjomu.

Atbalsta saņemšanai būs četras pieteikšanas kārtas.

Pirmajā kārtā pieteikšanās sāksies 15.septembra. Pirmajā pasākumu kārtā atbalstu varēs saņemt par piena samazinājumu 2016.gada pēdējā ceturksnī (oktobris, novembris, decembris) salīdzinājumā ar 2015.gada pēdējo ceturksni. Pieteikšanās pirmajā kārtai noslēgsies 21.septembra plkst.13.00.

Ja atbalsta pasākumā pieejamais budžets būs pietiekams, tiks izsludināta arī otrā, trešā un ceturtā kārta.
Lai saņemtu atbalstu, piena ražotājam būs jāiesniedz elektroniski divi iesniegumi:

 1. iesniegums par piena ražošanas samazināšanu pirms attiecīgā samazināšanas perioda sākuma;
 2. atbalsta izmaksas pieprasījums par piena ražošanas samazināšanu pēc samazināšanas perioda beigām.

Lai sniegtu atbalstu piena ražotājiem, iesniegumu pieņemšana atbalsta pasākumā notiks elektroniski. Iesniedzot pieteikumus LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, lauksaimniekiem nebūs jādodas uz Lauksaimniecības datu centru (LDC), lai noskaidrotu datus par savu saimniecību. Aizpildot iesniegumus EPS, atbalsta pretendentam sistēmā jau būs pieejama LDC noziņotā informācija par veiktajām piena piegādēm. Pirmajā kārtā izsludinātais pieteikšanās laiks ir ļoti īss, tāpēc EPS ļaus visiem pagūt iesniegt pieteikumus.

LAD aicina tos piena ražotājus, kas vēl nav LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotāji, jau savlaicīgi noslēgt līgumus par EPS lietošanu.

Informācijas avots: http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/es-atbalsts-piena-razosanas-samazinasanai-278 


 15.09.2016.

Grozīta slaucamo govju un kazu pārraudzības kārtība

Lai iegūtu ticamus ciltsdarba pārraudzības datus, kas ļauj pareizi novērtēt govju ciltsvērtību un paaugstināt ciltsdarba efektivitāti ganāmpulkos un valstī kopumā, valdība otrdien, 13.septembrī, grozījusi slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtību.

Veicot gadskārtējo virs pārraudzību, kas ietver ganāmpulkos veiktā pārraudzības darba pārbaudi, salīdzina pārraudzībā aprēķināto govju ganāmpulkā iegūto kopējo piena apmēru ar piena apmēru, kas iepirkts no ganāmpulka un norādīts pārskatā par piena bilanci. Ja piena daudzuma atšķirība ir vairāk nekā 30 procenti, tad ganāmpulka īpašniekam prasa skaidrojumu.

Tomēr pašlaik pieļautie 30 procenti ir ļoti liela atšķirība piena daudzumā, tāpēc noteikumu grozījumi noteic prasīt skaidrojumu un dokumentārus pierādījumus par piena daudzuma atšķirību pamatotību, ja piena apmēra atšķirība ir vairāk nekā 15 procenti.

Grozījumi paredz pārraudzības datu anulēšanu (turpinot pārraudzības datu reģistrāciju) par attiecīgo periodu, ja ganāmpulka īpašnieks nevar pamatoti paskaidrot un ar dokumentiem pierādīt minētās piena atšķirības iemeslus.

Noteikumos precizētas situācijas, kad ganāmpulkā tiek anulēti pārraudzības dati, vienlaikus apturot arī to reģistrāciju.

Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.13 "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Vietne: www.zm.gov.lv


24.02.2016.

Aicinām pieteikties uz kursiem gaļas liellopu ganāmpulka pārrauga darba tiesību iegūšanai Preiļos!

LLKC Preiļu nodaļa aicina pieteikties interesentus B metodes pārrauga darba tiesību iegūšanai un kvalifikācijas paaugstināšanai gaļas šķirņu govkopībā.

Mācību norises laiks: tiek plānots februāris – marts, gadījumā ja tiks nokomplektēta grupa (20 klausītāji)

Mācību norises vieta: tiks precizēta uzsākot mācības.

Mācību tēmas:
1. Gaļas šķirņu liellopu audzēšanas un ganāmpulka atražošanas principi.
2. Izmaiņas dzīvnieku, ganāmpulka, novietņu reģistrācijas un pārraudzības dokumentu aizpildīšanā.
3. Perspektīvās šķirnes, to vērtējums. Ciltsdokumentu kārtošana. Dzīvnieku ēdināšana.

Mācību maksa: atkarībā no grupas lieluma, provizoriski  70 EUR.

Vairāk informācijas un pieteikšanās pie LLKC Preiļu konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultantes Jolantas Augšpūles, 26788681

17.02.2016.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt:

 1. traktortehnikas vadītāja apliecībai,
 2. tehnikas reģistrācijas apliecībai, 
 3. derīgai OCTAS polisei.

Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.

Uzziņām tālrunis 25639642 vai 29127108, vai www.vtua.gov.lv.

Apskates vietas un laiki Salas novadā:

Salas pagasta Birži, "Laivinieki":

  


 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome