Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Biedrības


Biedrība ESPARSETE
Adrese
Skolas iela 2, Sala, Salas pagasts,
Salas novads, LV 5230
Tālrunis
26155679
E-pasts
evitacakstina@inbox.lv
Valdes priekšsēdētāja
Vineta Gruzniņa

Biedrība „Esparsete”
Darbības moto: „ES PAR SEvi un TEvi”


esparsete_zieds.jpg
Esparsete  ir augs ar ļoti daudziem ciešā ķekarā sakļautiem ziediem.

Biedrības „Esparsete” lielākā veiksme ir redzēt kā atveras cilvēki – kā ziedi, uzmirdz acis, paužot- es to varu, man izdevās, es noticēju sev, jo jūs man palīdzējāt.


 2001.gada 16. maijā  Salas pagastā sāka darboties vietējā iniciatīvas grupa, lai atbalstītu un stiprinātu iedzīvotāju aktivitāti, veicinātu radošo personību attīstību un izglītību.
2004. gada 9. februārī tā tiek reģistrēta kā Salas pagasta sabiedriskā organizācija „Esparsete”, kuras galvenais mērķis ir sociāli aktivizēt lauku iedzīvotājus. Organizācijā iesaistās un darbojas gandrīz 40 pagasta iedzīvotāji. Tās  pirmā valdes priekšsēdētāja ir Sandra Kaņepa. Organizācijai ir savs karogs. Tas sašūts kopā ar košu lentīti no linu auduma gabaliņiem, uz kuriem ir dalībnieku izšūti vārdi.
 2006.gada 23.janvārī tiek reģistrēta biedrība "Esparsete". Biedrība „Esparsete” ir Latvijas Lauku sieviešu apvienības un biedrības "Lauku partnerība Sēlija" biedre. Paplašinās biedrības darbības virzieni un mērķi - atbalstīt veselīga dzīvesveida iedibināšanu un aktivitātes, sekmēt lauku vides sakopšanu, tūrisma attīstību un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, stiprināt ģimenes, sociāli aktivizēt un izglītot lauku iedzīvotājus, veicināt lauku sievietes personības attīstību, tās lomu sabiedrībā, darbā un ģimenē. Biedrībā regulāri notiek izglītojošais darbs, plānojot un organizējot "Esparsetes" biedriem tematiskas nodarbības. 2007. gada oktobrī par biedrības valdes priekšsēdētāju tiek ievēlēta Ilona Gasiņa, 2011. gada oktobrī - Vaira Puida , no 2012.gada marta biedrības valdes priekšsēdētāja ir Vineta Gruzniņa.

Bez ikmēneša nodarbībām un labdarības akcijām, kopš 2003.g.realizēti daudzi lielāki un mazāki projekti, kopumā piesaistot ievērojamu finansējumu:
sešas radošās darbnīcas no cikla „Es ticu, ka man izdosies”, semināri un lekciju cikli,
vasaras „Pozitīvās pieredzes skolas”,
2005.g. projekts „SO „Esparsete” mācību un darba telpas remonts, aprīkojuma un mēbeļu iegāde”’,
2007.g. projekts „Veselība un jaunas prasmes – aktīvas darbošanās priekšnoteikumi”,
projekts „Ceļā uz Salas pagasta atpazīstamību, vides sakoptību un tūrisma attīstību”. Izgatavots informācijas stends, norādes – „rociņas”, uzstādīts piemiņas akmens, iegādāti āra dekoratīvie puķu podi.
2008.g. projekts „Telpas pielāgošana biedrības „ESPARSETE” darbības paplašināšanai”. Salas kultūras nama bijušajā kinozālē tiek ielikts grīdas segums, padarot to pieejamu iedzīvotāju aktivitātēm.
2009.g.  nometne „Rotaļnieks”
2010.g. projekts „Biržu dabas vērtības”. Labiekārtoti divi avoti – Biržu Zeltenes avots un Saules avots, uzlikts aizsargžogs un stends ar informāciju par dižkoku - lapegli.
2011.g. projekts „Mūsdienīgu telpu aprīkojums biedrības ESPARSETE darbības nodrošināšanai”. Iegādāti galdi, krēsli, dators, projektors, fotoaparāts, izstāžu gaismas nodarbību un ekspozīciju telpai, apgaismojuma prožektori aktivitāšu telpai.
projekts „Tautas tērpu iegāde Sēlpils pagasta kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanai un popularizēšanai”.
Biedrība „ORIENTĒŠANĀS SPORTA KLUBS „SĒLIJAS MEŽS””
Adrese
Salas novads, Salas pagasts, Dolomīts M, LV-5230
Valdes priekšsēdētājs

Aivars Druvenieks, mob.t. 29429678, e-pasts: alekssrains@inbox.lv

Valdes priekšsēdētāja vietniece

Daina Lūkina, mob.t. 29162633, e-pasts: osksm@inbox.lv

Rekvizīti

Reģistrācijas Nr. 40008168816

Swedbanka HABALV22

Konts LV82HABA0551030014609

Biedrība dibināta 2010.gada 19.novembrī, reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā 2010.gada 2.decembrī.

Darbības veids: sporta sacensību rīkošana.

2010.gada decembrī aktīvākie orientēšanās sporta popularizētāji reģistrē biedrību „Orientēšanās sporta klubs „Sēlijas mežs””, lai gan orientieristi kā neformāla biedrība darbojas no 1995.gada, kopā trenējas, rīko sacensības un piedalās Latvijas orientēšanas federācijas rīkotajās sacensībās.

Biedrība ir biedrības "Lauku partnerība Sēlija" biedre. Šobrīd biedrībā ir uzņemti un aktīvi darbojas 23 skolēni, jaunieši un pieaugušie no Salas, Viesītes, Vīpes, Pļaviņām, Līvāniem un Jēkabpils.

Biedrības galvenie darbības virzieni un mērķi - veicināt un attīstīt orientēšanās sportu Salas, Viesītes, Aknīstes, Krustpils, Jēkabpils, Jaunjelgavas, Pļaviņu un Līvānu novados; regulāri rīkot tautas orientēšanās sporta sacensību seriālu „Orientieris” un citas sacensības, dodot iespēju iedzīvotājiem aktīvi pavadīt brīvo laiku.


Biedrības "Aktīvs Salā" darbības mērķis ir popularizēt aktīvu un saturīgu dzīves veidu Salas novadā. Jebkurš Salas novada iedzīvotājs, kurš vēlas parādīt mūsu biedrības mājas lapā savu hobiju, sporta veidu, vai jebkuru citu aktivitāti, ar ko viņš nodarbojas brīvajā laikā, var pieteikties mūsu biedrībā un iesniegt informāciju par savu nodarbi. Mūsu e-pasts: info@aktivssala.lv

  Aktīvisti mājas lapā var ievietot gan savu aktivitāšu pasākumu kalendāru, fotogrāfijas un video no pasākumiem, gan arī plašāk pastāstīt par savu aizraušanos un domubiedriem.

  Aktīvs Salā aicina privātpersonas un uzņēmējus atbalstīt biedrību gan finansiāli, gan organizatoriski. Vēlaties atbalstīt? Sūtiet informāciju par sevi uz e-pastu: info@aktivssala.lv . Mēs pastāstīsim par Jums!

Biedrības "AKTĪVS SALĀ" rekvizīti:
"ZEMGAĻI", Salas pagasts, Salas novads, Latvija, LV-5230
Reģ. Nr.  40008171695
Konts: AS Swedbank LV93HABA0551030634241
Konts: Valsts Kase LV03TREL9166944001000
Valdes priekšsēdētājs Guntars Paeglis, tālrunis +37129255219 


holista.jpg

Biedrība „Holista”

Reģistrācijas Nr. 40008212870

Juridiskā adrese : Zaļā iela 6-13, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230

Holista– holistika (veselums) – virziens, kas aptver fiziskā un garīgā vienotību. Centrā cilvēks, kā ar gribu tā ar sajūtām apveltīta, darbīga būtne visās dzīves jomās – vienots veselums. Biedrības MĒRĶI :

 

  • sabiedriskā labuma darbība – sporta aktivitāšu, veselīga dzīvesveida, radošuma veicināšana un popularizēšana iedzīvotāju vidū;

  • gādāt par iedzīvotāju fiziskā un garīgā stāvokļa uzlabošanu, kā arī orientāciju uz vispārcilvēciskām vērtībām;

  • radīt vidi un priekšnoteikumus iedzīvotāju potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai;

  • attīstīt un veicināt sportu iedzīvotāju vidū, organizējot pasākumus, nometnes, sacensības, iesaistot veselības un sporta pasākumos, popularizējot tos;

  • sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem, komercsabiedrībām, kā arī citām fiziskām un juridiskām personām biedrības mērķu īstenošanā;

  • veicināt lietderīgu un produktīvu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu, organizējot pārgājienus, atveseļošanās, sportiskās, izglītojošās, atpūtas nometnes un sporta pasākumus;

Esi kustībā ! Pievienojies!

Biedrības adrese un kontakti:

E-pasts : holista@inbox.lv

http://holistalv.mozello.com/

Biedrība „HOLISTA”

Ligita Upīte tel.+371 26548737 Bankas konts: LV07PARX0013810280001

Olga Kuņankina tel. +371 26300371 kods: PARXLV22

Inga Āriņa tel. +371 29469100 AS Citadele banka

Krista Āriņa tel. +371 22360731

 

 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome