Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Lauksaimniekiem


11.08.2017.

Mācības un konkurss jaunajiem uzņēmējiem laukos.

Vairāk informācijas ŠEIT

Konkursa NOLIKUMS


19.07.2017.

No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi

Viena no zaļināšanas maksājuma prasībām ir ekoloģiski nozīmīgas platības izveide. Respektīvi, lauksaimniekiem, kuru aramzemes platība saimniecībā ir lielāka par 15 hektāriem, ir jānodrošina ekoloģiski nozīmīgas platības izveide platībā, kas atbilst vismaz 5% no aramzemes. Latvijā par ekoloģiski nozīmīgu platību tiek atzītas laukmales, kā arī zeme, ko aizņem koku un krūmu puduri, dižkoki, papuve, slāpekli piesaistošie kultūraugi, starpkultūras vai zālāju pasēja.

Piecās ES dalībvalstīs, kurās meža platība aizņem vairāk nekā 50 % no sauszemes, regula atļauj piemērot atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības saimniecībām, kas atrodas noteiktos apgabalos. Tomēr šiem apgabaliem ir jāatbilst trim kritērijiem:

· tiem jābūt noteiktiem par apgabaliem ar dabas ierobežojumiem,

· no to zemes platības vairāk nekā 50 % jāklāj mežam,

· un meža zemes attiecībai pret lauksaimniecības zemi jābūt lielākai nekā 3 pret 1.

Latvija ir viena no tām četrām dalībvalstīm, kurā atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības tiek piemērots no 2015. gada, un attiecīgie apgabali ir noteikti konkrētos pagastos. Līdz šim atbrīvojums ticis piemērots 101 pagasta saimniecībām.

Tomēr tiešmaksājumu regula paredz, ka apgabali, kuru saimniecībām piemērojams atbrīvojums no prasības, ir jāpārskata vismaz ik pēc trīs gadiem. Tādēļ, lai 2018. gadā turpinātu piemērot šo atbrīvojumu, ir izdarīti pārrēķini, izmantojot jaunākos pieejamos datus par pagastu kopējo platību, meža platību un lauksaimniecības zemes platību.

Pēc jaunākajiem datiem aprēķināts, ka, sākot ar 2018. gadu, atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības varēs piemērot 87 pagastu saimniecībām, tostarp Bērzaunes un Lauderu pagastā, kur pagaidām atbrīvojums netiek piemērots. Bet atbrīvojums no prasības tiks atcelts 16 pagastu saimniecībām. Tabulā ir apkopota informācija par pagastiem, kuros tiks piemērots atbrīvojums, un kuros - atcelts. Atbrīvojums atceļams pagastos, kuros līdz ar meža īpatsvara samazināšanos vai lauksaimniecības zemes platības palielināšanos vairs netiek izpildīts kāds no kritērijiem.

Informācija par pagastiem, kuru saimniecībām piemērojams atbrīvojums, vēl jāiesniedz Eiropas Komisijā, savukārt Latvijā šis saraksts tiks apstiprināts, izdarot grozījumus Ministru kabineta noteikumos par tiešmaksājumiem.

Pagasti, kuru saimniecībām, sākot ar 2018. gadu, varēs piemērot atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības

 1.  Ainažu pagasts
 30.  Ķūļciema pagasts
 59. Smārdes pagasts
 2.  Aiviekstes pagasts
 31.  Lauderu pagsts
 60. Staiceles pagasts
 3.  Allažu pagasts
 32.  Launkalnes pagasts
 61. Stradu pagasts
 4.  Alsviķu pagasts
 33.  Lazdonas pagasts
 62. Sunākstes pagasts
 5.  Amatas pagasts
 34.  Lejaciema pagasts
 63. Susāju pagasts
 6.  Ances pagasts
 35.  Liepnas pagasts
 64. Tārgales pagasts
 7.  Bērzaunes pagasts
 36.  Mazzalves pagasts
 65. Tomes pagasts
 8.  Birzgales pagasts
 37.  Mākoņkalna pagasts
 66. Ugāles pagasts
 9.  Daudzeses pagasts
 38.  Mālupes pagasts
 67. Usmas pagasts
 10.  Drabešu pagasts
 39.  Mārkalnes pagasts
 68. Valgundes pagasts
 11.  Dundagas pagasts
 40.  Nītaures pagasts
 69. Valkas pagasts
 12.  Dunikas pagasts
 41.  Pasienes pagasts
 70. Valles pagasts
 13.  Dzērbenes pagasts
 42.  Piltenes pagasts
 71. Veclaicenes pagasts
 14.  Engures pagasts
 43.  Plāņu pagasts
 72. Viesītes pagasts
 15.  Ēdoles pagasts
 44.  Popes pagasts
 73. Vijciema pagasts
 16.  Goliševas pagasts
 45.  Puzes pagasts
 74. Virešu pagasts
 17.  Inčukalna pagasts
 46.  Ramatas pagasts
 75. Zalves pagasts
 18.  Indrānu pagasts
 47.  Rankas pagasts
 76. Zaubes pagasts
 19.  Istras pagasts
 48.  Rendas pagasts
 77. Zentenes pagasts
 20.  Īvandes pagasts
 49.  Rugāju pagasts
 78. Ziemera pagasts
 21.  Jaunalūksnes pagasts
 50.  Rumbas pagasts
 79. Zlēku pagasts
 22.  Jaunannas pagasts
 51.  Rundēnu pagasts
 80. Zvārdes pagasts
 23.  Jumurdas pagasts
 52.  Sakas pagasts
 81. Zvārtavas pagasts
 24.  Jūrkalnes pagasts
 53.  Salacgrīvas pagasts
 82. Žīguru pagasts
 25.  Kaives pagasts
 54.  Saulkrastu pagasts
 83. Carnikavas pagasts
 26.  Kalna pagasts
 55.  Sērenes pagasts
 84. Mērsraga pagasts
 27.  Kaplavas pagasts
 56.  Staņkalnes pagasts
 85. Rojas pagasts
 28.  Klintaines pagasts
 57.  Skrundas pagasts
 86. Ropažu pagasts
 29.  Kolkas pagasts
 58.  Skujenes pagasts
 87. Sējas pagasts

Pagasti, kuru saimniecībām, sākot ar 2018. gadu, tiks atcelts atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības

 1.  Bērzkalnes pagasts
 9.  Raiskuma pagasts
 2.  Embūtes pagasts
 10.  Seces pagasts
 3.  Freimaņu pagasts
 11.  Straupes pagasts
 4.  Ģibuļu pagasts
 12.  Tīnūžu pagasts
 5.  Ipiķu pagasts
 13.  Umurgas pagasts
 6.  Mazozolu pagasts
 14.  Viļķenes pagasts
 7.  Meņģeles pagasts
 15.  Zeltiņu pagasts
 8.  Pededzes pagasts
 16.  Ādažu pagasts
  


 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome