Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Izsoles
Publicēts mājaslapā 07.03.2017.

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MUTISKO IZSOLI

Atklātās mutiskās izsoles laiks un vieta: 2017. gada 10. aprīlī pulksten 14.00. Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, 2. stāvā, 205. kabinetā (turpmāk – Izsole).

Izsoles objekts: nekustamais īpašums Ošānu ielā 13-17, Ošānos, Salas pagastā, Salas novadā, kas sastāv no 3,- istabu dzīvokļa ar platību 69,4 m2 un 694/11931 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

Objekta īpašnieks: SIA “Vīgants”, reģistrācijas Nr.55405000931, juridiskā adrese: Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.

Izsoles rīkotājs un vadītājs: SIA „Vīgants”, reģistrācijas Nr. 55403000931.

Izsoles objekta sākumcena: 1000 EUR (viens tūkstotis euro).

Atklātas mutiskās izsoles noteikumi un pieteikuma veidlapa


Publicēts mājas lapā 18.01.2017.

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.108
ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS
Sniedze Upīte

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 113, Jelgava, LV-3001, tālr. 63026030, fakss 63026619, e-pasts sniedze.upite@lzti.lv

Jelgavā, 11.01.2017. Nr.00706/108/2017-NOS
Izpildu lietā Nr. 01719/108/2016

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Sniedze Upīte paziņo, ka tiek rīkota otrā

IZSOLE

privātpersonai piederošam nekustamam īpašumam Viesturu iela 12-17, Sala, Salas pagasts, Salas novads.

Izsoles sākumcena 3000.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums 24.01.2017., izsoles noslēguma datums un laiks 23.02.2017. plkst. 13.00.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv
Uzziņas pa tālruņiem 63 026030, 63 026075, vai tiesu izpildītāja birojā.

Zvērināta tiesu izpildītājs       Sniedze Upīte

Publicēts mājas lapā 18.01.2017.

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.108
ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS
Sniedze Upīte

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 113, Jelgava, LV-3001, tālr. 63026030, fakss 63026619, e-pasts sniedze.upite@lzti.lv

Jelgavā, 11.01.2017. Nr.00707/108/2017-NOS
Izpildu lietā Nr. 01718/108/2016

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Sniedze Upīte paziņo, ka tiek rīkota otrā

IZSOLE

privātpersonai piederošam nekustamam īpašumam Viesturu iela 12-18, Sala, Salas pagasts, Salas novads.

Izsoles sākumcena 2100.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums 24.01.2017., izsoles noslēguma datums un laiks 23.02.2017. plkst. 13.00.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv
Uzziņas pa tālruņiem 63 026030, 63 026075, vai tiesu izpildītāja birojā.

Zvērināta tiesu izpildītājs       Sniedze Upīte

Publicēts mājas lapā 23.11.2016.

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.112
ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS
Jekaterina Kaļiņina

Brīvības iela 113, Jēkabpils, LV-5201, tālr. 65233066, fakss 65233066, e-pasts jekaterina.kalinina@lzti.lv

Jēkabpilī, 22.11.2016. Nr.09649/112/2016-NOS
Izpildu lietā Nr. 00092/112/2015

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 2009.gada 17.decembrī izdoto lēmumu lietā Nr.12.1.5/43234 par parāda piedziņu no privātpersonas valsts labā, rīko pirmo

IZSOLI

privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam "Mežlejas", Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra Nr.5690 004 0204

Izsoles sākumcena EUR 1000.00. Izsoles solis EUR 100.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums 05.12.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 04.01.2017. plkst. 13.00.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv
Uzziņas pa tālruņiem 65 233066, 65 233066, e-pasts jekaterina.kalinina@lzti.lv, vai tiesu izpildītāja birojā.
Pieņemšanas laiks:
otrdiena plkst. 10.00-16.00 un ceturtdiena plkst. 14.00-16.00

Zvērināta tiesu izpildītāja       Jekaterina Kaļiņina

Publicēts mājas lapā 15.11.2016.

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.108
ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS
Sniedze Upīte

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16-220, Jelgava, LV-3001, tālr. 63026030, fakss 63026619, e-pasts sniedze upite@lzti.lv

Jelgavā, 11.11.2016. Nr.18621/108/2016-NOS
Izpildu lietā Nr. 01313/108/2016

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Sniedze Upīte paziņo, ka

tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma - "Atvarnieki", Sēlpils pagasts, Salas novads, pirmā izsole.

Izsoles sākumcena EUR 1400.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums 25.11.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 27.12.2016. plkst. 13.00.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv
Uzziņas pa tālruņiem 63 026030, 63 026075, vai tiesu izpildītāja birojā.

Zvērināts tiesu izpildītājs       Sniedze Upīte

Publicēts mājas lapā 24.10.2016.

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.108
ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS
Sniedze Upīte

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16-220, Jelgava, LV-3001, tālr. 63026030, fakss 63026619, e-pasts sniedze upite@lzti.lv

Jelgavā, 20.10.2016. Nr.17388/108/2016-NOS
Izpildu lietā Nr. 01718/108/2016

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Sniedze Upīte paziņo, ka

tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma - Viesturu iela 12-18, Sala, Salas pagasts, Salas novads, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 02.11.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 02.12.2016. plkst. 13.00. Izsoles sākumcena EUR 2800.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

Uzziņas pa tālruņiem 63 026030, 63 026075, vai tiesu izpildītāja birojā.

Zvērināts tiesu izpildītājs       Sniedze Upīte


Publicēts mājas lapā 27.09.2016.

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.113
ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS
Rigmonta Grīga

Brīvības iela 116, Jēkabpils, LV-5201, e-pasts: rigmonta griga@lzti.lv

Jēkabpilī, 22.09.2016. Nr.02940/113/2016-NOS
Izpildu lietā Nr. 00620/113/2010

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka

tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma - Teika, Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru 5690 005 0029, otrā izsole.

Izsoles sākuma datums 30.09.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 31.10.2016. plkst. 13.00. Otrās izsoles sākumcena EUR 1125.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65 231270
Pieņemšanas laiks: otrdienās 9.00-12.00; ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00

Zvērināts tiesu izpildītājs       Rigmonta Grīga


Publicēts mājas lapā 27.09.2016.

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.113
ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS
Rigmonta Grīga

Brīvības iela 116, Jēkabpils, LV-5201, e-pasts: rigmonta griga@lzti.lv

Jēkabpilī, 22.09.2016. Nr.02941/113/2016-NOS
Izpildu lietā Nr. 00620/113/2010

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka

tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma - Mežnomaļi, Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru 5690 008 0065, otrā izsole.

Izsoles sākuma datums 30.09.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 31.10.2016. plkst. 13.00. Otrās izsoles sākumcena EUR 27 000.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65 231270
Pieņemšanas laiks: otrdienās 9.00-12.00; ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00

Zvērināts tiesu izpildītājs       Rigmonta GrīgaPublicēts mājas lapā 17.08.2016.

Latvijas Republika
Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.112
ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS
Jekaterina Kaļiņina

Brīvības iela 113, Jēkabpils, LV-5201, tālr. 65233066, e-pasts:jekaterina.kalinina@lzti.lv

Jēkabpilī, 15.08.2016. Nr.06832/112/2016-NOS
Izpildu lietā Nr. 00183/112/2016

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Pamatojoties uz Jēkabpils rajona tiesas 2016.gada 16.februārī izdoto izpildu rakstu lietā Nr. C16046415 par solidāru piedziņu 14148,41 EUR apmērā no privātpersonas, AS Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum, reģistrācijas Nr. 40003132437, labā rīko pirmo

IZSOLI

Privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas Biržu ielā 9-7, Biržos, Salas pag., Salas nov., ar kadastra Nr. 5686 900 2489.
Izsoles sākumcena - 800 EUR. Izsoles solis 80 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums 25.08.2016. plkst. 13.00. Izsoles beigas 26.09.2016. plkst.13.00.

Papildus informācija par izsoli pie Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 112 zvērināta tiesu izpildītāja Jekaterinas Kaļiņinas.

Tālrunis uzziņām 65233066, fakss 65233066, e-pasts: jekaterina.kalinina@lzti.lv  .

Pieņemšanas laiks: otrdienās no plkst.10.00-16.00 un ceturtdienās no plkst. 14.00-16.00

Zvērināta tiesu izpildītāja                  Jekaterina Kaļiņina


Publicēts mājas lapā 26.07.2016.

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.113
ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS
Rigmonta Grīga

Brīvības iela 116, Jēkabpils, LV-5201, e-pasts: rigmonta griga@lzti.lv

Jēkabpilī, 22.07.2016. Nr.02307/113/2016-NOS
Izpildu lietā Nr. 00620/113/2010

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka

tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma - Teika, Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru 5690 005 0029, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 28.07.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 29.08.2016. plkst. 13.00. Pirmā izsoles piespiedu pārdošanas vērtība EUR 1500.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65 231270
Pieņemšanas laiks: otrdienās 9.00-12.00; ceturtdienās 9.00-12.00 un 12.00-16.00

Zvērināts tiesu izpildītājs       Rigmonta Grīga


Publicēts mājas lapā 26.07.2016.

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.113
ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS
Rigmonta Grīga

Brīvības iela 116, Jēkabpils, LV-5201, e-pasts: rigmonta griga@lzti.lv


Jēkabpilī, 22.07.2016. Nr.02308/113/2016-NOS
Izpildu lietā Nr. 00620/113/2010

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka

tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma - Mežnomaļi, Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru 5690 008 0065, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 28.07.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 29.08.2016. plkst. 13.00. Pirmā izsoles piespiedu pārdošanas vērtība EUR 36 000.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65 231270
Pieņemšanas laiks: otrdienās 9.00-12.00; ceturtdienās 9.00-12.00 un 12.00-16.00

Zvērināts tiesu izpildītājs       Rigmonta Grīga


Publicēts mājas lapā 13.07.2016.

Salas novada pašvaldība rīko otro vieglās automašīnas Renault Megane, 2002.gads, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena ir 320,00 EUR, izsoles solis 20,00 EUR. Visa nosolītā automašīnas cena tiek aplikta ar PVN.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.salasnovads.lv, sadaļā Izsoles, Salas novada pašvaldības telpās, Sēlpils pagasta pārvaldes telpās. Apskatīt izsoles objektu dabā var, iepriekš piesakoties pa tālruni 65237749, 26188750 (izpilddirektora A.Baumeisters).

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek Salas novada pašvaldībā (106.kabinets, Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā) darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00., piektdienās no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-16.00.

Reģistrēties izsolei var līdz 27.07.2016. (ieskaitot), plkst.16.00. Līdz reģistrācijai pretendentam pašvaldībai jāpārskaita reģistrācijas maksa EUR 15,00, nodrošinājums EUR 32,00, iemaksu veicot AS „Swedbank”, konts LV40HABA0551027661272 vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Nosolītā pirkuma summa jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 28.07.2016., plkst.13.00 Salas novada pašvaldības sapulču zālē (222.kabinets).

Izsoles noteikumi.Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.113
Zvērināts tiesu izpildītājs
Rigmonta Grīga
Birojs: Brīvības iela 116, Jēkabpils, LV-5201
tālr. 65231270, e-pasts: rigmonta.griga@lzti.lv

PAZIŅOJUMS
par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma – Zaļā 6-3, Sala, Salas pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru 5686 900 3613, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 17.06.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 18.07.2016. plkst. 13.00.

Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība EUR 1600.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65231270

Pieņemšanas laiks:
Otrdienās 9:00-12:00; Ceturtdienās 9:00-12:00 un 14:00-16:00

Zvērināts tiesu izpildītājs          Rigmonta Grīga

Lesiņa, tālr. 65231270


 Publicēts mājas lapā 07.06.2016.
PAZIŅOJUMS
par izsoli

Salas novada pašvaldība rīko pirmo pasažieru autobusa (Caetano Salvado, valsts reģistrācijas Nr. GV9641, reģistrācijas gads 2000) mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena ir 9960,00 EUR, izsoles solis 900,00 EUR. Visa nosolītā izsoles cena apliekas ar pievienotās vērtības nodokli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.salasnovads.lv, sadaļā Izsoles; Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā (Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, 101.kab.), Sēlpils pagasta pārvaldes ēkā (Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads). Izsoles objektu var apskatīt Salā, Salas pagastā, Salas novadā, tālrunis uzziņām 65237749, 26188750 (izpilddirektors A.Baumeisters).

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā 106.kabinetā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00., piektdienās no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-16.00. Reģistrēties izsolei var līdz 29.06.2016. (ieskaitot), plkst.16.00. Izsole notiks 30.06.2016., plkst.13.00 Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā (222.kabinets).

Līdz reģistrācijai pretendentam ir jāiemaksā reģistrācijas maksa 15,00 EUR nodrošinājums 996,00 EUR, iemaksu veicot AS „Swedbank”, kods HABALV22, konts LV40HABA0551027661272, saņēmējs: Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000045372 vai skaidrā naudā pašvaldības administrācijas ēkas kasē. Nosolītā pirkuma summa jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

IZSOLES NOTEIKUMI


Publicēts mājas lapā 17.05.2016.

PAZIŅOJUMS
par izsoli


Salas novada pašvaldība rīko pirmo vieglās automašīnas Renault Megane, 2002.gads, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena ir 400,00 EUR, izsoles solis 40,00 EUR. Visa nosolītā automašīnas cena tiek aplikta ar PVN.  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.salasnovads.lv, sadaļā Izsoles; Salas novada pašvaldības telpās, Sēlpils pagasta pārvaldes telpās. Apskatīt izsoles objektu dabā var, iepriekš piesakoties pa tālruni 26188750 (izpilddirektors A.Baumeisters).

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek Salas novada pašvaldībā (106.kabinets, Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā) darba dienās:

pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00,
piektdienās no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-16.00.

Reģistrēties izsolei var līdz 01.06.2016. (ieskaitot), plkst.16.00. Līdz reģistrācijai pretendentam pašvaldībai jāpārskaita reģistrācijas maksa EUR 15,00, nodrošinājums EUR 40,00, iemaksu veicot AS „Swedbank”, konts LV40HABA0551027661272 vai skaidrā naudā pašvaldības kasē. Nosolītā pirkuma summa jāsamaksā 30 dienu laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 02.06.2016., plkst.10.00 Salas novada pašvaldības sapulču zālē (222.kabinets).

Izsoles noteikumi


30.11.2015.
LR Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.113
Zvērināts izpildītājs
Rigmonta Grīga
Birojs: Brīvības iela 116, Jēkabpils, LV-5201
tālr. 65231270, e-pasts: rigmonta.griga@lzti.lv

PAZIŅOJUMS
par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma - Viesturu 5-8, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, ar kadastra numuru 5686 900 4061, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 02.12.2015. plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums 04.01.2016. plkst. 10.00.

Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība EUR 2000.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65231270

Pieņemšanas laiks:
Otrdienās 9:00-12:00; Ceturtdienās 9:00-12:00 un 14:00-16:00

Zvērināts tiesu izpildītājs          Rigmonta Grīga

Lesiņa, tālr. 65231270


14.10.2015.

LR Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr. 107
Zvērināts tiesu izpildītājs
Rudīte Slivjuka
Birojs:Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16-311, Jelgava, LV-3001
tālr. 63085414, fakss 63085414

PAZIŅOJUMS
par nekustamā īpašuma izsoli

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.107 zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka paziņo, ka tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Viesturu iela 8-11, Sala, Salas pag., Salas nov., kadastra numurs 5686 900 7489, atkārtota pirmā labprātīgā izsole. Izsoles sākums 2015.gada 20.oktobrī un izsoles noslēgums 2015.gada 19.novembrī plkst.10.00.

Izsoles sākumcena saskaņā ar tiesas apstiprinātiem nosacījumiem un Civilprocesa likumu 607.1 pantu noteikta EUR 5264.63. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Papildus informācija par izsoli pie Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 107 zvērināta tiesu izpildītāja Rudītes Slivjukas prakses vietā. Tālrunis uzziņām 63085414.

Zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka


 07.10.2015.

LR Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr. 108
Zvērināts tiesu izpildītājs
Sniedze Upīte
Birojs:Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16-220, Jelgava, LV-3001
tālr. 63026030, fakss 63026619

PAZIŅOJUMS
par nekustamā īpašuma izsoli


Zvērināts tiesu izpildītājs Sniedze Upīte paziņo, ka tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma - Viesturu iela 12-18, Sala, Salas pagasts, Salas novads, pirmā labprātīgā izsole. Izsoles sākumcena 4 837,76 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Izsoles sākums 2015.gada 14.oktobris, izsoles noslēgums un laiks 2015.gada 13.novembris, plkst. 10.00.
Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem tīmekļa vietnē:
https://izsoles.ta.gov.lv  .

Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075, vai tiesu izpildītāja birojā.

Ar cieņu,
Zvērināts tiesu izpildītājs
Sniedze Upīte

 07.10.2015.

LR Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr. 108
Zvērināts tiesu izpildītājs
Sniedze Upīte
Birojs:Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16-220, Jelgava, LV-3001
tālr. 63026030, fakss 63026619

PAZIŅOJUMS
par nekustamā īpašuma izsoli


Zvērināts tiesu izpildītājs Sniedze Upīte paziņo, ka tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma - Viesturu iela 12-17, Sala, Salas pagasts, Salas novads, pirmā labprātīgā izsole. Izsoles sākumcena 7 114,36 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Izsoles sākums 2015.gada 14.oktobris, izsoles noslēgums un laiks 2015.gada 13.novembris, plkst. 10.00.
Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem tīmekļa vietnē:
https://izsoles.ta.gov.lv  .

Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075, vai tiesu izpildītāja birojā.

Ar cieņu,
Zvērināts tiesu izpildītājs
Sniedze Upīte


Publicēts Salas novada mājaslapā 05.02.2015

Salas novada pašvaldība rīko trešo vieglās automašīnas VOLVO S80, valsts numurs HP 796 mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena EUR 1000,00, izsoles solis EUR 50,00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.salasnovads.lv, Salas novada pašvaldības telpās, Sēlpils pagasta pārvaldes telpās. Apskatīt izsoles objektu dabā var piesakoties pa tālruni 26188750. Pretendentu reģistrācija izsolei notiek Salas novada pašvaldībā 106.kabinetā  Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā darba dienās no plkst.8.30-12.00, 13.00-17.00. Reģistrēties izsolei var līdz 2015.gada 20.februārim (ieskaitot) plkst.16.00. Līdz reģistrācijai pretendentam samaksā reģistrācijas maksa EUR 15,00, nodrošinājums EUR 100,00. Visa nosolītā izsoles objekta pirkuma summa tiek aplikta ar PVN. Pirkuma summa jāsamaksā 30 dienu laikā no izsoles dienas. Izsole notiks Salas novada pašvaldības telpās 2015.gada 23.februārī plkst. 11:00

Izsoles noteikumi


03.10.2014


Maksātnespējas procesa administrators
Jānis Tiesnieks, sertifikāts Nr.00205
Prakses vieta: Ģertrūdes iela 7, Rīga, LV-1010
Mob. 29424545, Tel. 67240347, Fax. 67292607

PAZIŅOJUMS
(Par nekustamā īpašuma izsoli)

 Maksātnespējīgās Salas pagasta A.Vingra zemnieku saimniecības „SAULGRIEŽI”, reģistrācijas nr. 45404002266, adrese: „Saulgrieži”, Salas pagasts, Jēkabpils rajons, LV-5230, administrators Jānis Tiesnieks (sertifikāts nr. 00205, prakses vieta: Ģertrūdes iela 7, Rīga, LV-1010), bankrota procedūras ietvaros rīko pirmo izsoli ar augšupejošu soli zemnieku saimniecības mantai kā lietu kopībai.
2014.gada 18.septembrī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicēts sludinājums ar izsoles datumu 2014.gada 22.oktobrī plkst. 16.00. 2014.gada 22.oktobrī izsole ir atcelta un nenotiks, jo pirmās izsoles datums tiek pārcelts uz 2014.gada 11.novembri, izziņojot jaunu pirmo izsoli.
Izsole notiks 2014.gada 11.novembrī plkst. 15.00 Rīgā, Strēlnieku ielā 9-14. Izsolē tiks pārdota visas zemnieku saimniecības manta, tai skaitā:
1) sekojoši nekustamie īpašumi, kas reģistrēti uz zemnieku saimniecības īpašnieka Agra Vingra vārda:
- Nekustamais īpašums „Saulgrieži”, Salas pagasta, Salas novadā, reģistrēts Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 107, ar kadastra numuru: 56860010023, sastāvošs no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 38,59 ha un septiņām palīgēkām. Novērtējums EUR 40500.00. Uz īpašumu nostiprinātas četras hipotēkas par labu VAS „Latvijas Hipotēku un Zemes banka”, par kopējo summu LVL 88500,00. Zemesgrāmatā reģistrēta piedziņas atzīme LVL 4056.51 apmērā par labu AS „Norvik banka”;
- Nekustamais īpašums „Saulgrieži 1”, Salas pagasta, Salas novadā, reģistrēts Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr. 100000342076, ar kadastra numuru: 56860010152, sastāvošs zemes gabala ar kopējo platību 4.7 ha. Novērtējums kopīgi ar „Ferma Rāceņi” EUR 3200.00. Uz īpašumu nostiprināta hipotēka par labu VAS „Latvijas Hipotēku un Zemes banka”, par kopējo summu LVL 52007,00;
- Nekustamais īpašums „Ferma Rāceņi”, Salas pagasta, Salas novadā, reģistrēts Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr. 100000349182, ar kadastra numuru: 56865010002, sastāvošs no nedzīvojamās ēkas. Ēka saistīta ar zemes gabalu „Saulgrieži 1”, Salas pagasta, Salas novadā, kadastra nr. 56860010152, reģistrētu Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000342076. Novērtējums kopīgi ar „Saulgrieži 1” EUR 3200.00. Uz īpašumu nostiprināta hipotēka par labu VAS „Latvijas Hipotēku un Zemes banka”, par kopējo summu LVL 52007,00”,
2) DeLaval piena vads un dzesētājs DXOC 800 ar aprīkojumu, kas ieķīlāta par labu VAS „Latvijas Hipotēku un Zemes banka”, saskaņā ar Komercķīlas aktiu Nr. 100029947. Novērtējums EUR 1400,00.
Lietu kopības (nekustamo īpašumu un kustamās mantas) novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 45100,00 (četrdesmit pieci tūkstoši viens simts eiro 00 centi). Izsolāmais īpašums netiek aplikts ar PVN.
Visām personām, kurām uz īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kas vēlas piedalīties Maksātnespējīgās Salas pagasta A.Vingra zemnieku saimniecības „SAULGRIEŽI” lietu kopības (nekustamo īpašumu un kustamās mantas) izsolē, ne vēlāk kā līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% no novērtējuma, t.i., EUR 4510,00, MZS „Saulgrieži”, reģ.nr. 45404002266, kontā: LV47RIKO0002013306718, AS DNB Banka, BIC kods RIKOLV2X, ar mērķi - nodrošinājums īpašumu izsolei. Tālrunis informācijai 29424545.

Rīgā, 2014.gada 2.oktobrī

Ar cieņu,
Administrators
Jānis Tiesnieks                   
  


 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome