Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"


               Aktualitātes               Atkritumu apsaimniekošana
         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


SIA "Vīgants"SIA “Vīgants” 
Adrese
Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts,
Salas novads, LV 5230
E-pasts
vigkom@inbox.lv
Valdes locekle
Rita Audriņa (29169675)
Grāmatvede
Sarmīte Aizpurva (65237709)
Juriste
Liene Šapkina (65237746)
Struktūrvienības vadītājs
Aivārs Andris Beišāns (29453945)
Namu pārvaldnieks

Guntars Jucītis (26214610)

parvaldnieks.vigkom@inbox.lv

Uzskaitvede (atbildīgā par atkritumu saimniecību)
Zane Straume (29169871)

SIA "Vīgants" PVN reģ. Nr.55403000931
Norēķinu konti:

A/S SEB
kods: UNLALV2X
konts: LV31UNLA0009000609004
AS Swedbank
kods: HABALV2X
konts: LV75HABA0551029693471

Dzīvojamo māju pārvaldības galvenie regulējošie normatīvie akti.
Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana.
Pārvaldīšanas pakalpojumi.
Dzīvokļa īpašuma lietošanas tehniskie noteikumi.

SIA “Vīgants” ir dibināts 1993. gadā,  kā Salas pagasta pašvaldības uzņēmums, pārreģistrēts par SIA “Vīgants” 2003.gada 27. februārī.

Galvenie darbības  virzieni:
1. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, notekūdeņu attīrīšana -  Salas, Biržu, Ošānu, Sēlijas ciemos.
2. Siltumapgāde – dabas gāze -  Salas ciemā 12 daudzdzīvokļu mājām un sabiedriskām ēkām; malkas apkure –  Biržos, Sēlijā, sabiedriskām ēkām;
3. Atkritumu apsaimniekošana Salā, Biržos, Ošānos, Sēlijā.
4. Kopš 2012.gada Namu pārvaldīšana.

Lai noskaidrotu vai ir izsoles objekti Salas novadā , nepieciešams apmeklēt
Elektronisko izsoļu portālu , adrese https://izsoles.ta.gov.lv/

Pie izvēles "Reģions :" jāpaņem no piedāvātā saraksta "Salas novads"
pēc tam spiežam pogu "Atrast" , visi atrastie ieraksti būs atspoguļoti tabulā.


 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome