Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


 26  27  28 29 30 
 
  Izglītojošs mini seriāls skaidro pareizas atkritumu šķirošanas pamatprincipus 04.11.2016.
 
Latvijā 1 iedzīvotājs gada laikā saražo vidēji 304 kg atkritumu, no kuriem apmēram 40% ir pārstrādei piemērots izlietotais iepakojums. Lai arī vairāk nekā puse* Latvijas iedzīvotāju ir iesaistījušies atkritumu šķirošanā, tomēr otrreizējo izejvielu savākšanas uzņēmumu pieredze liecina, ka iedzīvotāji atkritumus šķiro nepietiekami rūpīgi un nepārzina, ko drīk...
 
 
 
  No 1. decembra darbnespējas lapas izrakstīs tikai elektroniski 03.11.2016.
 
Nacionālais veselības dienests (NVD) atgādina, ka no šī gada 1. decembra tiks pārtraukta darbnespējas lapu aprite papīra formātā un visas darbnespējas lapas tiks izrakstītas elektroniski valsts E-veselības sistēmā. Elektroniskās jeb e-darbnespējas lapas izrakstīšana E-veselības sistēmā ārstniecības personai standarta gadījumā aizņems aptuveni desmit sekundes. Spe...
 
 
 
  Apstiprināts projekts "Sēlpils baznīcas glābšanas darbi" 03.11.2016.
 
Biedrības „Lauku partnerības Sēlija" 1. kārtas atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros, Lauku atbalsta dienestā apstiprināts Sēlpils ev.luteriskās draudzes projekts „Sēlpils baznīc...
 
 
 
  Apstiprināts projekts „Droša vide Salas ciemā” 03.11.2016.
 
Biedrības „ Lauku partnerības Sēlija " 1. kārtas atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros, Lauku atbalsta dienestā apstiprināts Salas novada pašvaldības projekts „Droša vide Salas ciemā”...
 
 
 
  Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu 01.11.2016.
 
Saskaņā ar Salas novada domes 27.10.2016. sēdes lēmumu (protokola Nr.11, 14. §) ir apstiprināts lokālplānojuma Salas novadā, Salas pagastāzemes vienībai “Ošānu iela 10” grafiskā daļa un teritorijasizmantošanas un apbūves noteikumi ar Salas novada domes saistošajiemnoteikumiem Nr. 8 "Lokālplānojums zemes vienībai “Ošānu iela 10”,Ošānos, Salas pagastā, Salas no...
 
 
 
  Salas novadā ir pieejams “Tele2” 4G internets 26.10.2016.
 
Vadošais mobilo sakaru operators “Tele2” paziņo, ka Salas novada Salā, Biržos un Ošānos ir sācis strādāt “Tele2” 4G tīkls, kas nozīmē to, ka iedzīvotājiem ir pieejams zibenīgais “Tele2” 4G mobilais internets telefonā, planšetdatorā un datorā.“Priecājamies, ka esam paplašinājuši 4G tīklu un Salas novada Salu, Biržu un Ošānu iedzīvotāji var lietot ...
 
 
 
 26  27  28 29 30   


 

 

 

 © 2009-2014 Salas novada dome