Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


 12  13  14 15 16 
 
  VPDK „Letkiss”un JDK gaida jaunus dalībniekus! 17.08.2017.
 
Salas kultūras namā tuvojas jaunā pašdarbnieku sezona, kad tūlīt, tūlīt - jau septembrī kolektīvu dalībnieki pieskandinās un piedejos nama telpas. Vidējas paaudzes deju kolektīvs „Letkiss” un Jauniešu tautas deju kolektīvs Ingas Vībānes vadībā gaida ikvienu jaunu dalībnieku, kas nekad nav dejojis, bet to ļoti vēlās, kā arī dejotājus, kas ir dejojuši un ...
 
 
 
  ESF finansētā dienas nometne bērniem „Zaļā sala-2017” sākusies 16.08.2017.
 
16.augustā sākusies pirmā „Radoši izglītojoša dienas nometne bērniem „Zaļā sala-2017” Salas ciemā’’ projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 „Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā” ietvaros. Nometnē, kas ilgs no 16.augusta līdz 22.augustam (5 darbadienas), piedalās 12 Salas novada bērni vecumā no sešie...
 
 
 
  Informatīvā kampaņa “Pilotē dronu droši un tiesiski” 16.08.2017.
 
Ministru kabineta 2016 gada 22.novembra noteikumi Nr. 737 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi" attiecas uz jebkuru personu, kuras īpašumā vai valdījumā ir bezpilota gaisa kuģis vai kura vēlas veikt bezpilota gaisa kuģa lidojumus, kā arī uz komersantiem un personām, kas organiz...
 
 
 
  Par Eiropas Komisijas izsludināto sabiedrisko apspriešanu 16.08.2017.
 
Eiropas Komisija izsludināja 24.05.2017. sabiedrisko apspriešanu – līdz 16.08.2017. aicinot visus ES pilsoņus (tajā skaitā Latvijas pilsoņus) izteikt aptaujā viedokļus par nepieciešamiem atvieglojumiem Eiropas Padomes un Parlamenta 16.02.2011. regulā (ES) nr.211/2011 par pilsoņu iniciatīvu. Publicēts CVK lapā https://www.cvk.lv/pub/public/31214.html sadaļā „Eir...
 
 
 
  Sapulce piegulošu zemju īpašn. par ceļaposma Vanagi-Rugāji Sēlpilī pārbūvi 11.08.2017.
 
Par būvprojekta izstrādi objektam „Pašvaldības ceļa  Se – 2 Vanagi – Rugāji posma pārbūve” Salas novadā. Informējam Jūs, ka šobrīd saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgumu Nr. 2017-06-10 "Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Salas novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei" identifikācijas numurs SNP/2017/04/ELFLA, starp Salas novada pašvald...
 
 
 
  Sapulce piegulošu zemju īpašn. par ceļaposma Baltais krogs-Strautiņi Sēlpilī pārbūvi 11.08.2017.
 
Par būvprojekta izstrādi objektam „Pašvaldības ceļa  Se – 7 Baltais krogs – Strautiņi posma pārbūve” Salas novadā. Informējam Jūs, ka šobrīd saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgumu Nr. 2017-06-10 "Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Salas novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei" identifikācijas numurs SNP/2017/04/ELFLA, starp Salas nova...
 
 
 
 12  13  14 15 16   


 

 

 

 

 © 2009-2014 Salas novada dome