Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


 8  9  10 11 12 
 
  Starptautiskais projekts ievieš modernus pakalpojumus tūrismā 07.10.2018.
 
Salas novada pašvaldība sadarbībā ar partneriem Latvijā: Viesītes, Ilūkstes  un Jēkabpils novadu pašvaldībām un partneriem Lietuvā: Anikšču, Biržai  un Krekenavas dabas parka administrācijām, turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam „Interreg V-A” ietvaros projektu „Ceļo ...
 
 
 
  Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai ārpus meža 05.10.2018.
 
„Paziņojums par  publisko apspriešanu  koku ciršanai ārpus meža nekustamajā īpašumā “Krīvi”, Sēlpils pagastā, Salas novadā” Salas novada dome 2018. gada 27. septembrī pieņēma lēmumu Nr. 226, protokols Nr. 13, 14. punkts, „Par publisko apspriešanu par koku ciršanai ārpus meža nekustamajā īpašumā “Krīvi”, Sēlpils pagastā, Salas...
 
 
 
  „Randiņi trešdienās” viesizrāde Salas kultūras namā 05.10.2018.
 
28. novembrī plkst. 19.00 Salas kultūras nama skatītājiem būs iespēja noskatīties Daugavpils teātra komēdiju pieaugušajiem „Randiņi trešdienās”. Pikanto komēdiju par mīlas daudzstūriem iestudējis režisors no Karēlijas Andrejs Dežonovs. Izrādē attēlotie varoņi, divi kolēģi Fēlikss un Viktors, ir izmisuši: vientulība laulībā, kurā uguntiņa ...
 
 
 
  Sākas Salas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma 1.red. publiskā apspriešana 03.10.2018.
 
Paziņojums par Salas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam, Salas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas un  plānošanas dokumentu stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma publisko apspriešanu Salas novada dome  2018.gada 27. septembra sēdē pieņēma lēmumu Nr. 225 ( protokols Nr. 13, 13.punkts) nodot publiskajai apspriešanai Salas ...
 
 
 
  Sēlpils pilskalns iekļauts maršrutā "Baltu ceļš" 03.10.2018.
 
Biedrība “Latviešu karavīrs” pabeigusi apjomīgu pētījumu par zemgaļu un sēļu vēsturi raksturojošiem tūrisma resursiem reģionā. Pētījums veikts ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-187 “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”( “Balts Road”) atbalstu. Vairāk nekā 200 lapp...
 
 
 
  Valsts nodrošina juridisko palīdzību iedzīvotājiem 03.10.2018.
 
Juridiskās palīdzības administrācija informē par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām, nosacījumiem un kārtību.  Valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās un noteikta veida administratīvajās lietās (bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros) var saņemt persona, kura:&n...
 
 
 
 8  9  10 11 12  

 

 

 

 © 2009-2014 Salas novada dome